rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 32 (1386) z dnia 20.04.2017

Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Pracownik zatrudniony na pełny etat posiada 35 dni urlopu (26 dni urlopu zaległego + 9 dni urlopu bieżącego). Z dniem 30 kwietnia 2017 r. rozwiązuje umowę o pracę. Za cały niewykorzystany urlop będziemy wypłacali mu ekwiwalent. Otrzymuje on stałe miesięczne wynagrodzenie oraz zmienną premię miesięczną regulaminową. Czy ekwiwalent należy obliczyć oddzielnie dla stałych i zmiennych składników, a wyniki zsumować?

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Należy przy tym uwzględnić zmiany określone w § 15-19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Aby ustalić należny pracownikowi ekwiwalent, należy obliczyć miesięczne wynagrodzenie pracownika, które w zależności od rodzaju składników przyjmuje się z różnych okresów. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości przyjmuje się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu.

Z kolei składniki (tzw. zmienne) przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc uwzględnia się przy obliczaniu ekwiwalentu w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (§ 16 rozporządzenia). Natomiast składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc przyjmuje się w średniej wysokości wypłaconej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.

Ekwiwalent za urlop oblicza się:

  • dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych w podany sposób przez współczynnik,
     
  • dzieląc tak uzyskany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika,
     
  • mnożąc otrzymaną stawkę godzinową przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika ulega proporcjonalnemu obniżeniu do jego etatu.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu obliczając ekwiwalent za urlop, należy najpierw ustalić miesięczną wysokość składników wynagrodzenia zgodnie ze sposobem określonym w rozporządzeniu (stałych i zmiennych), zsumować je i dopiero wtedy podzielić przez współczynnik urlopowy, a następnie przez liczbę równą normie dobowej czasu pracy. Na końcu stawkę godzinową mnoży się przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu. Taka jest metodyka określona w rozporządzeniu. Oddzielne wyliczanie ekwiwalentu ze składników stałych i zmiennych może prowadzić do innych wyników. Ponadto ustala się stawkę za godzinę ekwiwalentu, a nie za dzień.

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełny etat posiada 35 dni urlopu (26 dni urlopu zaległego + 9 dni urlopu bieżącego). Z dniem 30 kwietnia 2017 r. rozwiązuje umowę o pracę. Wynagradzany on jest stałą stawką miesięczną w wysokości 5.500 zł oraz zmienną premią miesięczną regulaminową, która w okresie od stycznia do marca br. wyniosła 360 zł.

Pracodawca obliczył ekwiwalent w następujący sposób:

- podstawa stała: 5.500 zł : 20,83 = 264,04 zł;
264,04 zł × 35 dni = 9.241,40 zł,
- średnia premia z 3 m-cy: 360 zł : 3 = 120 zł;
120 zł : 20,83 = 5,76 zł; 5,76 zł × 35 dni = 201,60 zł,
- łącznie ekwiwalent za 35 dni urlopu: 9.443 zł.

Ten sposób obliczenia ekwiwalentu jest nieprawidłowy.

Prawidłowa metodyka obliczania ekwiwalentu:

- 5.500 zł + (360 zł : 3) = 5.620 zł,
- 5.620 zł : 20,83 = 269,80 zł;
- 269,80 zł : 8 godz. = 33,73 zł,
- 33,73 zł × (35 dni × 8 godz.) = 9.444,40 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60