rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 9.08.2021

Wynagrodzenie za czas badań kontrolnych pracownika

Pracownik po kilkumiesięcznej chorobie (udar mózgu) wrócił do pracy. Posiada on zaświadczenie lekarskie o zakończeniu leczenia. W dniu powrotu do pracy wysłaliśmy go na badania kontrolne. Z tego powodu był w tym czasie nieobecny w pracy przez 4 godziny. Czas przeprowadzenia przedmiotowych badań podlega zaliczeniu w tym dniu do czasu pracy pracownika.

1) Jak w takiej sytuacji należy obliczyć wynagrodzenie pracownika za czas przeprowadzania badań kontrolnych?

Pomimo trwającego stanu epidemii badania kontrolne należy wykonywać na zasadach ogólnych, określonych w art. 229 K.p. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Trzeba wskazać, że w tym okresie badania tego rodzaju, a także badania wstępne mogą być wykonywane również przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy, a także w formie zdalnej. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Mowa o tym w art. 12a ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

Badania kontrolne przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Tym samym czas ich przeprowadzenia przez pracownika zalicza się do czasu pracy.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (art. 229 § 4 K.p.). W przypadku dłuższej choroby konieczne jest wykonanie badań kontrolnych mających na celu ustalenie zdolności pracownika do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Przy czym badania te należy przeprowadzić, gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni (choroba trwa co najmniej 31 dni). Za czas niewykonywania pracy spowodowany przeprowadzaniem badań kontrolnych pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Tak stanowi art. 229 § 3 Kodeksu pracy. Gdy badania te wymagają przejazdu do innej miejscowości, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów tego przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu pracodawca po powrocie pracownika do pracy po kilkumiesięcznej chorobie wysłał go na badania kontrolne, które trwały 4 godziny. Za ten czas pracownik zachował prawo do wynagrodzenia. Oblicza się je zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). Przepis § 5 powołanego rozporządzenia przewiduje, że przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Jednakże składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

2) W jaki sposób okres jego 4-godzinnej nieobecności w pracy mamy wykazać w imiennym raporcie ZUS RSA sporządzanym za pracownika?

W imiennym raporcie ZUS RSA płatnik składek (tu: pracodawca) nie wykazuje nieobecności pracownika w pracy z powodu przeprowadzania badań kontrolnych, na które został skierowany przez zakład pracy.

Za każdego ubezpieczonego płatnik składek ma obowiązek za każdy miesiąc kalendarzowy przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe. Mowa tu m.in. o imiennych raportach ZUS RCA i ZUS RSA. I tak, w formularzu:

 • ZUS RCA - pracodawca informuje organ rentowy o należnych składkach na poszczególne ubezpieczenia,
 • ZUS RSA - pracodawca informuje o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek (w dokumencie tym pracodawca wykazuje kwoty wypłaconych pracownikom świadczeń i okresy przerwy w opłacaniu za nich składek ubezpieczeniowych do ZUS).

Jak wskazano w odpowiedzi na pierwsze pytanie - za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzaniem badań kontrolnych pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dodatkowo czas, w którym był on nieobecny w pracy w związku z koniecznością przeprowadzenia wskazanych badań, wlicza się mu do czasu pracy.

Oznacza to, że mimo iż pracownik w godzinach przeprowadzania badań kontrolnych był nieobecny w pracy i jej nie świadczył, to nadal podlegał w tym czasie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w organie rentowym. Są one dla niego bowiem obligatoryjne od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania.

Skoro czas poświęcony przez pracownika, o którym mowa w pytaniu, na przeprowadzenie badań kontrolnych nie powodował dla niego m.in. przerwy w podleganiu ubezpieczeniom w ZUS i w opłacaniu na nie składek, to nie ma potrzeby wykazywania pracownika w imiennym raporcie ZUS RSA.


Druki ZUS RSA i ZUS RCA dostępne są w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Składki ZUS.

 

Przykład

Pełnoetatowy pracownik w okresie od 4 stycznia do 30 czerwca 2021 r. był nieobecny w pracy z powodu doznanego udaru. Świadczy on pracę w podstawowej organizacji od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. W dniu 1 lipca 2021 r. stawił się do pracy i tego samego dnia został skierowany przez pracodawcę na badania kontrolne. Przeprowadzenie badań zajęło mu 4 godziny, a przez 4 godziny w tym dniu normalnie pracował. Pozostałe dni w tym miesiącu przepracował zgodnie z rozkładem. Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.800 zł, zmienną premię do 10% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek stażowy w kwocie 200 zł. Za lipiec 2021 r. pracownik otrzymał premię w wysokości 380 zł. Ustalenie wynagrodzenia za czas przeprowadzania badań kontrolnych w lipcu 2021 r.:

- 380 zł : (176 godz. - 4 godz. zwolnienia) = 2,21 zł,

- 2,21 zł × 4 godz. = 8,84 zł.

Za lipiec 2021 r. pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 4.388,84 zł, tj. 3.800 zł + 200 zł + 380 zł + 8,84 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.