rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (551) z dnia 1.03.2022

Zapewnienie wynagrodzenia za pracę na poziomie minimalnym

Czy wynagrodzenie obcokrajowca, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, może składać się z wielu składników wyrażonych w stawkach godzinowych i kwotach stałych miesięcznych, których suma przewyższy minimalne wynagrodzenie za pracę? Czy też sama stawka godzinowa wynagrodzenia zasadniczego musi zapewniać to minimum?

Wynagrodzenie za pracę cudzoziemca może być wieloskładnikowe (w tym płaca zasadnicza) o charakterze mieszanym (np. godzinowo-miesięcznym), byleby jego wysokość (nie tylko płacy zasadniczej) nie była niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zapewnienie obcokrajowcowi wynagrodzenia na odpowiednim poziomie jest jednym z warunków uzyskania dokumentu legalizującego jego pracę w Polsce. Musi ono być ustalone w wysokości nie niższej od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku w razie ubiegania się przez:

 • podmiot zatrudniający (pracodawcę, zleceniodawcę, zamawiającego) o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową (dalej zezwolenia sezonowego) oraz o wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (dalej oświadczenia) - art. 88c ust. 1 pkt 1, art. 88o ust. 1 pkt 1art. 88z ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.), dalej ustawy o promocji zatrudnienia,
 • samego cudzoziemca o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite) - art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.).

Ponadto wynagrodzenie to musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (tzw. minimum ustawowe). Jest to dodatkowa przesłanka uzależniająca wystawienie zezwolenia na pracę i zezwolenia jednolitego (art. 88c ust. 1 pkt 1a ustawy o promocji zatrudnienia i art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach). Nie została ona przewidziana przy wydawaniu zezwolenia sezonowego i rejestracji oświadczenia, lecz w tych dokumentach wpisuje się najniższe wynagrodzenie obcokrajowca (art. 88r i art. 88z ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy o promocji zatrudnienia).

Obowiązek zapewnienia minimalnego wynagrodzenia zapisany jest w art. 13 w zw. z art. 10 § 2 K.p. oraz w art. 6 ust. 1art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). W 2022 r. oznacza to konieczność zagwarantowania go na poziomie co najmniej 3.010 zł przy pełnym etacie. Gdy obcokrajowiec jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wówczas minimalne wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu, biorąc za podstawę 3.010 zł.

Ważne: Wynagrodzenie zasadnicze (bez względu na sposób jego określenia, np. godzinowo, miesięcznie, prowizyjnie) musi mieć przynajmniej wysokość minimum ustawowego tylko w jednym przypadku, a mianowicie, jeżeli jest jedynym składnikiem przysługującym cudzoziemcowi.

Przepisy prawne Przepisy z zakresu prawa pracy dostępne są
w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Jeśli pracownik jest natomiast wynagradzany wieloskładnikowo, stosuje się wobec należnej mu płacy - tak samo jak przy ustalaniu wynagrodzenia polskich pracowników - art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Według tego przepisu, sumuje się przysługujące pracownikowi (tu cudzoziemcowi) składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny. Uwzględnia się zatem m.in. wynagrodzenie zasadnicze, premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe czy dodatki. Pomija się zaś świadczenia wymienione w art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj.:

 • nagrodę jubileuszową,
 • odprawę pieniężną przysługującą pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • dodatek za staż pracy.
Przykład

Pracodawca zatrudnia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownikowi przysługuje: wynagrodzenie zasadnicze w stawce godzinowej - 12 zł/godz., premia w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego, premia wydajnościowa w wysokości 8,40 zł/godz. oraz inne dodatkowe składniki wynikające z regulaminu wynagradzania, np. nagroda frekwencyjna w kwocie 500 zł.

Za luty br., zakładając, że pracownik przepracował cały miesiąc (160 godz.), wynagrodzenie za pracę łącznie wyniosło 4.148 zł, zgodnie z wyliczeniami:

 • wynagrodzenie zasadnicze: 160 godz. x 12 zł = 1.920 zł,
 • premia procentowa: 1.920 zł x 20% = 384 zł,
 • premia wydajnościowa: 160 godz. x 8,40 zł = 1.344 zł,
 • nagroda frekwencyjna: 500 zł,
 • łączne wynagrodzenie za pracę: 1.920 zł + 384 zł + 1.344 zł + 500 zł = 4.148 zł.

Ustalone wynagrodzenie przewyższa minimum ustawowe o 1.138 zł (4.148 zł - 3.010 zł). Przyjęte zasady wynagradzania wywołają podobny skutek również w innych miesiącach. Zostały zatem określone prawidłowo względem płacy minimalnej.


Gdyby w danym miesiącu wieloskładnikowe wynagrodzenie cudzoziemca (jak w przykładzie) nie osiągnęło pułapu minimum ustawowego, pracodawca powinien:

 • wypłacić wyrównanie, jeżeli różnica między wynagrodzeniem cudzoziemca a płacą minimalną jest konsekwencją terminów wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkładu czasu pracy (art. 7 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę),
 • uzupełnić różnicę, gdy powstała ona z innych powodów niż wymienione w poprzednim myślniku (art. 10 § 2 K.p. i art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) - taka sytuacja nie może występować w każdym miesiącu, ponieważ wskazywałaby na niewłaściwe ukształtowanie warunków płacowych, co może być potraktowane jako wykroczenie zagrożone grzywną od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 282 § 1 pkt 1 K.p.).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.