rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017

Składniki przyjmowane do wynagrodzenia minimalnego

Przyjmuję do pracy na pełny etat dwóch pracowników, którym zamierzam wypłacać wynagrodzenie w stawce minimalnej. Czy w skład wynagrodzenia minimalnego mogą wchodzić: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy i premia, czy musi je stanowić tylko wynagrodzenie zasadnicze? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1057307)

Pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie minimalne w wysokości 100% przysługuje także zatrudnionym w pierwszym roku pracy. Tak stanowi art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.).


W 2017 r. wynagrodzenie minimalne pełnoetatowego pracownika wynosi 2.000 zł.


Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Należą do nich m.in.:

 • wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,
   
 • dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,
   
 • premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
   
 • wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę,
   
 • wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (za urlopy wypoczynkowe, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika i inne),
   
 • ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wyłączeniu przy ustalaniu wynagrodzenia minimalnego podlegają:

 • nagrody jubileuszowe,
   
 • odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
   
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
   
 • dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (przepis obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.).

Fakt, że pracownikowi przysługuje jedynie wynagrodzenie minimalne nie oznacza, że musi ono składać się tylko z jednego składnika, np. wynagrodzenia zasadniczego wynoszącego 2.000 zł. Taką wysokość minimalnego wynagrodzenia może dawać suma kilku składników wynagrodzenia, takich jak np. wynagrodzenie zasadnicze, premia czy dodatki stażowe lub funkcyjne (z wyłączeniami wskazanymi w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60