rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016

Wynagrodzenie w stałej stawce w razie absencji zasiłkowej i rozwiązania umowy w trakcie miesiąca

Pracownica wynagradzana stałą stawką miesięczną przez większą część miesiąca przebywała na urlopie rodzicielskim. Po powrocie wystąpiła o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, na co uzyskała zgodę jeszcze przed końcem miesiąca. Jak obliczyć wynagrodzenie za ten miesiąc?

W zależności od rodzaju nieobecności w pracy stosowane są dwie metody obliczania wynagrodzenia ustalonego w stałej stawce miesięcznej za przepracowaną część miesiąca. Określają je przepisy rozporządzenia o wynagrodzeniu. Absencje te w praktyce dzieli się na:

1) zasiłkowe, tj. takie, za które przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek z ubezpieczeń społecznych,

2) niezasiłkowe, np. nieobecność nieusprawiedliwiona, stawiennictwo na wezwanie organu uprawnionego, a także nawiązanie lub rozwiązanie umowy w trakcie miesiąca.

Wynagrodzenie określone w stałej miesięcznej wysokości przysługujące za część miesiąca, w przypadku absencji wymienionych w pierwszym punkcie ustala się według zasad określonych w § 11 rozporządzenia o wynagrodzeniu, natomiast w drugim - zgodnie z § 12 tego aktu. W pierwszym przypadku należy:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30, następnie
   
 • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w odpowiednim dokumencie (tu we wniosku o urlop rodzicielski), dalej
   
 • obliczoną kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

W drugim dokonuje się następujący obliczeń:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
   
 • otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę godzin nieprzepracowanych,
   
 • obliczoną kwotę odejmuje od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
Przepisy prawne Rozporządzenie o wynagrodzeniu
dostępne jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Przykład

Pracownica jest zatrudniona w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku i wynagradzana stałą stawką w wysokości 2.400 zł miesięcznie. Do 27 maja 2016 r. korzystała ona z urlopu rodzicielskiego, a 30 maja 2016 r. rozwiązała umowę uzyskując akceptację pracodawcy na ofertę porozumienia stron w tej sprawie.

Jej wynagrodzenie za pracę w maju br. wyniosło 120 zł, co wynika z następującego wyliczenia:

 • kwota pomniejszenia z powodu urlopu rodzicielskiego: 2.400 zł : 30 = 80 zł; 80 zł x 27 dni = 2.160 zł,
   
 • kwota pomniejszenia w związku z rozwiązaniem umowy: 2.400 zł : 160 godz. = 15 zł; 15 zł x (1 dzień x 8 godz.) = 120 zł,
   
 • wynagrodzenie za pracę: 2.400 zł - (2.160 zł + 120 zł) = 120 zł.

Pracownica otrzymała też zasiłek macierzyński za 27 dni.
 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zaprezentowane metody znajdują zastosowanie tylko wówczas, gdy pracownik przepracował jakąś część obowiązującego go czasu pracy. Jeżeli nie pracował w ogóle, wynagrodzenie nie przysługuje. Analogiczne wnioski płyną z odpowiedzi resortu pracy nadesłanej do naszego Wydawnictwa 12 sierpnia 2015 r., gdzie czytamy m.in.: "(...) W opinii Departamentu Prawa Pracy w MPiPS zwrot »przepracowana część miesiąca« należy utożsamiać z sytuacją, w której pracownik przepracował część obowiązującego go wymiaru czasu pracy w danym miesiącu (...)". Zdaniem Departamentu powołany wyżej przepis § 11 ust. 1 rozporządzenia (oraz stosowany odpowiednio przepis § 11 ust. 2 tego rozporządzenia) nie dotyczy zatem sytuacji, gdy pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby, która objęła jego rozkładowe dni pracy i nie pracował w danym miesiącu.

Przykład

Załóżmy, że pracownica, o której mowa w poprzednim przykładzie rozwiązała umowę 28 maja 2016 r. Ponieważ nie wykonywała w tym miesiącu pracy, wynagrodzenie jej nie przysługiwało (otrzymała tylko zasiłek macierzyński za 27 dni).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60