rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016

Jak i kiedy wyrównywać wynagrodzenie do stawki minimalnej?

Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową w wysokości 10,50 zł. Czy należy wyrównać jego wynagrodzenie do stawki minimalnej, jeśli przez część miesiąca przebywał na urlopie i wolnym na dziecko z art. 188 K.p.?

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia. Jedynie w okresie pierwszego roku pracy wynagrodzenie gwarantowane to 80% stawki minimalnej. Problematykę uzupełniania płacy do wysokości minimalnej reguluje art. 7 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), dalej ustawy. Zgodnie z tą normą w sytuacji, gdy w danym miesiącu wynagrodzenie było niższe od minimalnego z powodu terminu wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkładu czasu pracy pracownikowi przysługuje wyrównanie.

Pierwsza z wymienionych sytuacji ma miejsce, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie składające się z kilku składników, których suma jest co najmniej równa kwocie wynagrodzenia minimalnego, jednak z powodu różnych terminów ich wypłat wynagrodzenie nie osiąga wymaganego pułapu. Druga zaś dotyczy nierównomiernego rozłożenia godzin pracy w okresie rozliczeniowym.

Wskazniki i stawki Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę podajemy w serwisie www.wskazniki.gofin.pl

Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu przeliczoną na godzinę pracy.

Przykład

Pracownik jest wynagradzany stawką 10,50 zł/godz. oraz premią kwartalną w wysokości od 20 do 30% wynagrodzenia zasadniczego. Premia jest wypłacana w każdym trzecim miesiącu kwartału. Pozostaje to w zgodzie z obowiązującymi przepisami, jednak prowadzi do sytuacji, w której w większości miesięcy pracownik nie osiąga wynagrodzenia minimalnego; np. w kwietniu br. wynagrodzenie wyniosło 1.764 zł (168 godz. x 10,50 zł).

Pracodawca na podstawie art. 7 ustawy wypłacił wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego w wysokości 86 zł, zgodnie z wyliczeniem: 1.850 zł : 168 godz. = 11,01 zł; 11,01 zł - 10,50 zł = 0,51 zł; 0,51 zł x 168 godz. = 85,68 zł, po zaokrągleniu gwarantującym łącznie wynagrodzenie minimalne 86 zł.

Przykład

Pracownik zatrudniony w systemie równoważnym w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym jest wynagradzany stawką 10,50 zł/godz. oraz premią miesięczną w wysokości od 20 do 30% wynagrodzenia zasadniczego.

W kwietniu 2016 r. zgodnie z rozkładem przepracował 100 godzin, a w maju i czerwcu 2016 r. przepracuje po 202 godziny.

Za kwiecień br. pracownikowi przyznano 30% premii. Za ten miesiąc uzyskał wynagrodzenie w wysokości 1.365 zł (100 godz. x 10,50 zł = 1.050 zł; 1.050 zł x 30% = 315 zł; 1.050 zł + 315 zł = 1.365 zł), a zatem na podstawie art. 7 ustawy powinien otrzymać wyrównanie.


Pracownikom wynagradzanym według miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie także wypłaca się za każdą godzinę pracy. Stanowi ono różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, przeliczoną na godzinę pracy.

Okoliczności opisane w pytaniu nie zostały wymienione w art. 7 ustawy, a tym samym pracownikowi nie przysługuje wyrównanie, o którym mowa w tym przepisie. Należy jednak zwrócić uwagę, że wynagrodzenie pracownika nie gwarantuje (w przypadku stosowania systemu podstawowego i organizacji pracy od poniedziałku do piątku) osiągnięcia płacy na poziomie co najmniej minimalnym w żadnym miesiącu tego roku (maksymalnie występuje 176 roboczogodzin, co przy stawce 10,50 zł/godz. daje 1.848 zł). Można więc stwierdzić, że wystąpiły nieprawidłowości w jego ustaleniu już na etapie umownego określenia uposażenia pracownika. Powyższe nie uchyla gwarancji wynagrodzenia minimalnego. Pracodawca powinien uzupełnić wynagrodzenie pracownika w taki sposób, aby wynosiło co najmniej tyle ile stawka minimalna. Dopiero od tak ustalonego wynagrodzenia należy obliczyć wynagrodzenie za urlop i zwolnienie od pracy na dziecko w wieku do 14 lat.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60