rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016

Wynagrodzenie za niepełny miesiąc pracy

Cały przysługujący urlop wypoczynkowy za 2016 r. pracownik wykorzystał w styczniu i lutym 2016 r. Natomiast w marcu br. wystąpił o kilka dni urlopu bezpłatnego. Czy jest to prawidłowe? Czy wtedy za czas nieprzepracowany z powodu korzystania z urlopu bezpłatnego potrącam mu część z wynagrodzenia za pracę? Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia w tym miesiącu?

Pracownik uprawniony do kolejnego urlopu wypoczynkowego ma prawo do urlopu już od pierwszego dnia zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Jeżeli pozostaje w zatrudnieniu 1 stycznia, to od tego dnia może już korzystać z urlopu wypoczynkowego, a w innych sytuacjach - od pierwszego dnia zatrudnienia.

W przypadku gdy pracownik wykorzysta cały przysługujący mu w danym roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy w pierwszych miesiącach roku, to w pozostałym okresie nie może już skorzystać z tego uprawnienia. Wymiar urlopu wypoczynkowego ma bowiem określoną długość, która zależy od posiadanego stażu pracy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, ma prawo do 20 dni urlopu. Natomiast gdy jego staż pracy wynosi co najmniej 10 lat, jest uprawniony do 26 dni urlopu (art. 154 § 1 Kodeksu pracy, Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Wymiar urlopu podlega proporcjonalnemu obniżeniu, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz gdy okres jego zatrudnienia w danym roku nie obejmuje pełnego roku kalendarzowego.

Zatem, jeżeli pracownik wykorzysta pełną pulę urlopu na dany rok już na początku roku, to później może skorzystać - za zgodą pracodawcy - tylko z urlopu bezpłatnego. Urlop bezpłatny nie jest bowiem limitowany, jednak gdy trwa co najmniej 1 miesiąc może wpływać na wymiar urlopu wypoczynkowego.

Jeżeli pracownik korzysta w danym miesiącu z kilku dni urlopu bezpłatnego, to za czas tego urlopu nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Jak bowiem stanowi art. 80 K.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowią.

Pracownikowi, który otrzymuje wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej, jest ono obliczane na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.). Gdy pracownik nie przepracuje części miesiąca z powodu korzystania z urlopu bezpłatnego, jego stałe miesięczne wynagrodzenie należy ustalić zgodnie z § 12 wymienionego rozporządzenia. Regulację tę stosuje się, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, a także gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca. W celu obliczenia stałego miesięcznego wynagrodzenia pracownika za przepracowaną część miesiąca, należy wówczas:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
   
 • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn,
   
 • obliczoną kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełny etat w organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.800 zł. W okresie od 14 do 18 marca 2016 r. korzystał z urlopu bezpłatnego. Za marzec br. przysługiwało mu wynagrodzenie w wysokości 2.163,60 zł:

 • 2.800 zł : 176 godz. = 15,91 zł,
   
 • 15,91 zł × (5 dni × 8 godz.) = 636,40 zł,
   
 • 2.800 zł - 636,40 zł = 2.163,60 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60