rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018

Odprawa emerytalna bez składek ZUS

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem przechodzącym na emeryturę wypłacimy mu pod koniec stycznia br. odprawę emerytalną. Na podstawie przepisów płacowych odprawa jest ustalana w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracownika przed przejściem na emeryturę. Czy w całości jest ona wyłączona ze składek ZUS i czy podlega opodatkowaniu?

Odprawa emerytalna jest zwolniona z oskładkowania, ale podlega opodatkowaniu.

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa (art. 921 K.p.). Powołany przepis nie wyklucza ustalenia wysokości odprawy na poziomie wyższym niż jednomiesięczne wynagrodzenie. Pracodawca powinien wówczas odpowiedni zapis umieścić w postanowieniach układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania albo umowie o pracę.

Ważne: Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów mogą być korzystniejsze dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia składkowego, odprawa pieniężna przysługująca w związku z przejściem na emeryturę lub rentę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Świadczenie to jest też wyłączone z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Powołany przepis rozporządzenia składkowego nie wskazuje wysokości, do jakiej odprawa emerytalna podlega wyłączeniu z oskładkowania. Jeśli więc pracodawca, na mocy przepisów płacowych dokonuje jej wypłaty w wysokości wyższej niż jednomiesięczne wynagrodzenie, to w całości nie podlega ona składkom ZUS. Odprawa emerytalna jest jednak opodatkowana. Katalog przychodów wolnych od podatku dochodowego wymienionych w art. 21 ustawy o pdof nie zawiera takiego rodzaju świadczenia.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60