rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (530) z dnia 10.04.2021

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzenia zleceniobiorcy

1) Na kilka miesięcy (od 1 listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.) zawarliśmy umowę zlecenia z osobą fizyczną (w wieku 45 lat), która z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W umowie wynagrodzenie określono w stałej stawce miesięcznej (2.700 zł). W styczniu br. wypłaciliśmy zleceniobiorcy wynagrodzenie za grudzień 2020 r. w wysokości 2.700 zł. Czy powinniśmy byli od niego opłacić składki na FP i FS?

Naszym zdaniem, tak.

Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby m.in. wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia. Tak wynika z art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.), dalej ustawy o promocji zatrudnienia. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wynosi 2.800 zł (w 2020 r. wynosiło 2.600 zł).

Ważne: Składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne (art. 107 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia).

Ponadto są one należne za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat - kobieta i co najmniej 60 lat - mężczyzna (art. 104b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia).

Powołane wcześniej regulacje stosuje się też odpowiednio do obowiązkowych składek na Fundusz Solidarnościowy (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym - Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Jeśli więc w umowie zlecenia zawartej na kilka miesięcy, stanowiącej tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, określono wynagrodzenie w kwotowej stawce miesięcznej wynoszącej co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę, to składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy są należne. Obowiązek ten istnieje także gdy w danym miesiącu z uwagi na wykonywanie zlecenia przez część miesiąca wynagrodzenie jest niższe. Wówczas dokonuje się przeliczenia podstawy wymiaru składek na okres miesiąca, czyli ustalenia, ile by wynosiła podstawa wymiaru składek, gdyby zlecenie było wykonywane przez cały miesiąc.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (także na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) zleceniobiorcy, któremu w umowie odpłatność określono kwotowo, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Przychód ten powstaje w momencie jego wypłacenia bądź postawienia do dyspozycji zleceniobiorcy. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe uwzględnia się więc przychód wypłacony/postawiony do dyspozycji zleceniobiorcy w danym miesiącu kalendarzowym, bez względu na to, za jaki okres jest on należny. Tak wynika z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek... (Dz. U. poz. 1831).

W związku z powyższym, wynagrodzenie wypłacone zleceniobiorcy w styczniu 2021 r. należne za grudzień 2020 r. podlegało oskładkowaniu w styczniu br. Jeśli wynosiło ono co najmniej tyle, ile minimalna płaca obowiązująca w 2020 r., to składkę na Fundusz Pracy (także na Fundusz Solidarnościowy) należało opłacić. Takie też stanowisko przedstawił resort pracy w przypadku obowiązku zapłaty składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników wypłaconego w styczniu danego roku, ale należnego za grudzień roku ubiegłego. Naszym zdaniem należałoby je przyjąć także w tym przypadku.


2) Zleceniobiorca z poprzedniego pytania w lutym br. otrzymał wynagrodzenie za styczeń br. w wysokości 2.700 zł. Czy nie było obowiązku opłacania od niego składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy?

Tak, gdyż było ono niższe od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2021 r., czyli kwoty 2.800 zł, pod warunkiem jednak, że zleceniobiorca nie miał innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych. W przypadku gdy kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe pochodzą z różnych źródeł, składkę na Fundusz Pracy (także Fundusz Solidarnościowy) opłaca się, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Tak wynika z art. 104 ust. 3art. 107 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia. Osoba, do której ma zastosowanie przepis art. 104 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia, składa stosowne oświadczenie każdemu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne (art. 104 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia).

Przykład

Spółka z o.o. zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną (w wieku 45 lat) na okres od 1 marca do 30 czerwca 2021 r. W umowie odpłatność określono kwotowo w wysokości 1.800 zł miesięcznie. Osoba ta jest równocześnie pracownikiem innego podmiotu, zatrudnionym na część etatu, za wynagrodzeniem 2.200 zł. Umowy zlecenia nie wykonuje na rzecz własnego pracodawcy.

Zleceniobiorca z umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zleceniodawca od wypłacanego mu wynagrodzenia podlegającego oskładkowaniu opłaca m.in. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Obowiązek opłacania tych składek wynika stąd, że zleceniobiorca uzyskuje przychody także z innego źródła stanowiącego tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych i łącznie wynoszą one więcej (wystarczy, aby były równe) niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.