rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1161) z dnia 1.04.2023

ZUS osoby prowadzącej działalność nierejestrową - stanowisko MRiT

Do końca lutego 2023 r. byłam zatrudniona na podstawie umowy zlecenia i z tego tytułu były opłacane za mnie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Chcę rozpocząć prowadzenie "małej" działalności bez konieczności jej rejestrowania w ZUS. Jakich formalności zgłoszeniowych będę zobowiązana dokonać w ZUS?

O rozpoczęciu prowadzenia "małej" działalności (tj. nierejestrowej) Czytelniczka nie informuje ZUS. Takiej działalności nie rejestruje się w CEIDG, a osoba ją prowadząca nie zgłasza się do żadnych ubezpieczeń w ZUS.

Definicja działalności nierejestrowej

Działalność nierejestrowa uregulowana została w treści art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221). Przepis ten wskazuje, że nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną:

 • której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i
 • która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika, iż za działalność, która m.in. ze względu na fakt nieosiągania z niej w żadnym miesiącu przychodu należnego w wysokości wyższej niż 50% (tak jest obecnie) kwoty minimalnego wynagrodzenia, wyjątkowo, nie jest uznawana za zwykłą działalność gospodarczą. W konsekwencji osoba ją prowadząca jest zwolniona z obowiązków związanych z jej zgłoszeniem w CEIDG, a także w ZUS oraz m.in. z obowiązku odprowadzania za siebie składek ubezpieczeniowych do organu rentowego. Tak jest do czasu, aż przychód należny z działalności nierejestrowej nie przekroczy w danym miesiącu określonego progu. Gdy tak się stanie, wtedy taka działalność staje się działalnością gospodarczą. Nastąpi to począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wskazanego limitu, a osoba ją wykonująca jest zobowiązana dokonać stosownej rejestracji działalności gospodarczej, czyli:

 • złożenia w ciągu 7 dni wniosku o wpis do CEIDG,
 • zgłoszenia siebie do ubezpieczeń w ZUS na ogólnych zasadach.

O czym należy pamiętać prowadząc działalność nierejestrową?

Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności nierejestrowej powinna pamiętać o kilku istotnych kwestiach, a mianowicie o tym, że:

1) w okresie jej prowadzenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym, tym samym nie może korzystać z ochrony, którą te ubezpieczenia gwarantują, np. z prawa do świadczeń (m.in. w razie choroby, macierzyństwa czy wypadku przy pracy),

2) okres prowadzenia działalności nierejestrowej nie zostanie uwzględniony przy ustalaniu jej prawa do emerytury lub renty,

3) może złożyć w dowolnym terminie wniosek o wpis do CEIDG - wtedy działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku,

4) przepisów o działalności nierejestrowej nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.

Świadczenie usług w ramach działalności nierejestrowej

Zdarza się, że osoba prowadząca działalność nierejestrową w ramach współpracy z inną firmą świadczy dla niej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia. Osoba świadcząca usługi w ramach działalności nierejestrowej powinna być zgłoszona do ubezpieczeń jako zleceniobiorca. Tym samym każdy podmiot korzystający z usług takiej osoby jako płatnik składek jest zobowiązany zgłosić wykonawcę usługi do ubezpieczeń i opłacać za nią składki ZUS. Takie stanowisko wynika z pisma Ministerstwa Rozwoju i Technologii (dalej: MRiT) udostępnionego naszemu Wydawnictwu w dniu 14 marca 2023 r.

Czytamy w nim, że:

"(...) osoba prowadząca działalność nierejestrową będzie dążyła do zawarcia jednej z tzw. umów cywilnoprawnych. Tym samym, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy (z dnia 13 października 1998 r. - przyp. red.) o systemie ubezpieczeń społecznych (...) i art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy (z dnia 27 sierpnia 2004 r. - przyp. red.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (...), jeśli dana osoba wykonuje pracę na podstawie np. umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, to umowa taka stanowi już tytuł do ubezpieczeń - zasady te obowiązują od wielu lat (...). Odpłatne świadczenie usług jest zawsze związane z zawarciem przez strony umowy cywilnoprawnej, nawet jeśli nie ma ona formy pisemnej (tzn. jest zawarta ustnie).

(...) Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń spoczywa na płatniku składek i powstaje w sytuacji objęcia danej osoby ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem zdrowotnym. W przypadku osób wykonujących pracę na podstawie przedmiotowych umów cywilnoprawnych, płatnikiem składek, zgodnie z art. 4 pkt 2 lit. a) (ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - przyp. red.) oraz art. 74 ust. 1 (ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - przyp. red.) jest jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z taką osobą w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie jej ubezpieczeniami. (...)"

W swoim stanowisku MRiT zwróciło też uwagę na to, że nie w każdym przypadku świadczenie usług w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej przez osobę prowadzącą działalność nierejestrową wiąże się z powstaniem dla niej tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Nie będzie tak w razie zbiegu tytułów do tych ubezpieczeń.

Jak czytamy:

"(...) Istnieją przypadki, kiedy w związku ze zbiegiem różnych tytułów do ubezpieczeń społecznych, nie opłaca się składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. W szczególności, jeżeli osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o świadczenie usług jest jednocześnie pracownikiem zatrudnionym na podstawie stosunku pracy u innego pracodawcy i ma z tego tytułu zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie, to umowa cywilnoprawna nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. (...)"

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.