rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017

Szczepienia przeciw grypie w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania

W okresie jesiennym wielu pracodawców, nie będąc do tego zobowiązanym, finansuje bądź współfinansuje dla pracowników szczepienia przeciw grypie. Wartość pieniężna takiego świadczenia stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy podlegający oskładkowaniu. Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 z późn. zm.), dalej rozporządzenia składkowego nie wyłączają z podstawy wymiaru składek ZUS takiego rodzaju przychodu. Zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia składkowego, wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę - według cen ich zakupu.

Omawiane świadczenie może korzystać ze zwolnienia z oskładkowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego. Wskazany przepis wyłącza z podstawy wymiaru składek ZUS korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Dlatego też, jeśli takie uprawnienie wynika z przepisów wewnątrzzakładowych obowiązujących u pracodawcy, a pracownik ponosi za nie częściową odpłatność (choćby symboliczną), to jest ono zwolnione z oskładkowania.

Świadczenie w postaci szczepienia przeciw grypie podlega również opodatkowaniu. Jego wartość dla celów podatkowych ustala się zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o pdof, czyli według cen zakupu. 

W przypadku gdy pracownik częściowo finansuje szczepienie przeciw grypie, to oskładkowaniu (zakładając, że przepis § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego nie ma zastosowania) i opodatkowaniu podlega różnica pomiędzy ceną zakupu, a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Zwracamy uwagę! Po stronie pracowników nie powstanie przychód z tytułu sfinansowanych przez pracodawcę szczepień przeciw grypie, jeżeli przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawcę do ponoszenia kosztów tych szczepień (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB2.4511.768.2016.1.MG). Wykaz rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w tej sprawie (Dz. U. poz. 40).

Interpretacje Interpretacja urzędowa dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60