rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017

Składki ZUS od dzieła zawartego z pracownikiem

Zawarłam z własnym pracownikiem umowę o dzieło. Czy od kwoty wypłaconego mu wynagrodzenia z tytułu wykonania tej umowy powinnam naliczyć tylko podatek, czy także składki ZUS?

Wynagrodzenie (przychód) uzyskane z tytułu umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem podlega opodatkowaniu, a także składkom ZUS.

Dla celów ubezpieczeń w ZUS osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wykonująca u własnego pracodawcy umowę o dzieło, jest traktowana jak pracownik. Stanowi tak art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wobec tego z tytułu umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą pracownik (wykonawca dzieła) podlega obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS. Przy czym pracodawca, który zawarł z własnym pracownikiem umowę o dzieło, nie przekazuje do ZUS za taką osobę dodatkowego zgłoszenia jej do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.


Osobę, z którą pracodawca zawarł dodatkowo umowę o dzieło, wykazuje się w ZUS RCA z tzw. pracowniczym kodem tytułu ubezpieczenia, tj.01 10 X X.


W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika wykonującego jednocześnie umowę o dzieło pracodawca uwzględnia zarówno wynagrodzenie ze stosunku pracy, jak i wynagrodzenie z tytułu wykonywanej umowy o dzieło uzyskane przez niego w danym miesiącu. Składki na ubezpieczenia społeczne nalicza takiej osobie od łącznego oskładkowanego przychodu osiągniętego przez nią w tym miesiącu (tj. w którym dokonano obu wypłat wynagrodzeń) i wykazuje w jednym bloku raportu ZUS RCA sporządzonym za ten miesiąc. Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne nalicza odrębnie z każdego tytułu, tj. osobno od przychodu z pracy na etacie i odrębnie od przychodu uzyskanego z tytułu umowy o dzieło (odpowiednio pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego z jego środków). Z kolei w raporcie ZUS RCA pracodawca wykazuje podstawę wymiaru składki zdrowotnej w łącznej kwocie (tj. z tytułu obu umów) oraz łączną wartość składki zdrowotnej.

Od łącznej kwoty wynagrodzenia takiego pracownika, czyli uzyskanego zarówno z etatu, jak i umowy o dzieło, pracodawca powinien naliczyć składki na FP i FGŚP (zakładając, że nie wystąpiły żadne przesłanki zwalniające go z obowiązku naliczenia składek na te Fundusze, np. pracownik nie ukończył odpowiedniego wieku).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60