rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017

Składki ZUS od kwoty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

W połowie sierpnia 2017 r. zakład pracy rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem. Na koniec tego miesiąca osobie tej zostanie wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy z uwagi na to, że wskazane świadczenie pracownik otrzyma po rozwiązaniu umowy o pracę, firma nie będzie zobowiązana naliczyć od niego składek ZUS?

Termin wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po ustaniu zatrudnienia pracownika nie zwalnia pracodawcy z obowiązku jego oskładkowania.

Podstawę wymiaru składek (społecznych i zdrowotnej) ZUS dla pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o PDOF, uzyskany ze stosunku pracy.

Do przychodu pracowniczego zalicza się również ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który zostanie wypłacony byłemu pracownikowi, tj. po ustaniu jego zatrudnienia. Wobec tego, że świadczenie takie nie zostało wyłączone z oskładkowania na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.), pracodawca jego kwotę powinien uwzględnić w podstawie wymiaru składek społecznych i zdrowotnej pracownika.

Z kolei składki wyliczone od kwoty tej wypłaty należy wykazać w imiennym raporcie ZUS RCA, sporządzonym za pracownika za miesiąc, w którym zostanie mu on wypłacony.

Aktywne druki i formularze Wzór raportu ZUS RCA
dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Składki ZUS

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60