rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (427) z dnia 1.01.2017

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r.

Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 5. dnia następnego miesiąca. Czy ustalając roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wynagrodzenie wypłacone w styczniu 2017 r., należne za grudzień 2016 r. powinniśmy wliczyć do limitu obowiązującego w 2016 r., czy w 2017 r.?

Ustalając roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym, uwzględnia się przychód podlegający oskładkowaniu uzyskany przez pracownika w tym roku (bez względu na to, za jaki okres jest należny). Ustala się go narastająco, począwszy od stycznia danego roku, a ponadto bierze się pod uwagę wszystkie tytuły do ubezpieczeń w tym roku, od których były opłacane składki na przedmiotowe ubezpieczenia.

Przypominamy, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone (art. 19 ust. 1 ustawy o sus).

Ważne: Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r., kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 wynosi 127.890 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia - 4.263 zł.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 13 grudnia 2016 r., pod poz. 1188.

Wskazniki i stawki Kwotę ograniczenia rocznej podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalno-rentowe podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Ograniczenie, o którym mowa wyżej, stosuje się też przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych - Dz. U. z 2015 r. poz. 965 z późn. zm.).

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek nie dotyczy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej FGŚP). Oznacza to, że po jej przekroczeniu płatnik składek nadal rozlicza składki na te ubezpieczenia oraz Fundusze.

Przykład

Pracodawca dokonuje wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc 5. dnia następnego miesiąca. W ubiegłym roku pracownik uzyskiwał wynagrodzenie w wysokości 14.000 zł, a od 1 stycznia 2017 r. w kwocie 15.000 zł. W styczniu br. pracownik otrzyma wynagrodzenie za grudzień 2016 r., w lutym br. za styczeń 2017 r. itd.

Uzyskiwane przez pracownika wynagrodzenie, licząc narastająco od początku 2017 r., we wrześniu przekroczy roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe o 6.110 , zgodnie z wyliczeniem:

14.000 zł x 1 m-c + 15.000 zł x 8 m-cy = 134.000 zł,

134.000 zł - 127.890 zł = 6.110 zł.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe we wrześniu 2017 r. będzie stanowiła kwota: 15.000 zł - 6.110 zł = 8.890 zł.


Płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznego ograniczenia (art. 19 ust. 5 ustawy o sus). Dokonuje tego na podstawie:

  • własnej dokumentacji płacowej,
     
  • informacji uzyskanej z ZUS, że kwota ograniczenia została osiągnięta,
     
  • oświadczenia ubezpieczonego (jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek; za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada ubezpieczony - art. 19 ust. 6 ustawy o sus).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60