rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016

Stopa procentowa składki wypadkowej na rok składkowy 2016/2017

1) Od marca br. spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą. W ciągu tego miesiąca zgłosiła do ubezpieczenia wypadkowego 9 pracowników, a od kwietnia br. zgłasza już 14 pracowników. Czy stopę procentową składki wypadkowej na rok składkowy 2016/2017 ustala w wysokości określonej dla grupy działalności do której należy?

Nie. Właściwa dla spółki stopa procentowa składki wypadkowej zarówno w marcu br., jak i w roku składkowym 2016/2017 wynosi 1,80%.

Spółka ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, biorąc pod uwagę liczbę osób zgłoszonych przez nią do ubezpieczenia wypadkowego w ciągu marca 2016 r. Jak bowiem stanowi przepis art. 28 ust. 4 ustawy wypadkowej, jeżeli płatnik składek zgłaszany jest w ZUS w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku, liczbę ubezpieczonych ustala się w oparciu o liczbę ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony w ZUS.

Ponieważ w marcu 2016 r. spółka z o.o. zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych właściwa dla niej stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej... (Dz. U. z 2013 r. poz. 878 ze zm.), najwyższa stopa procentowa składki wypadkowej dla grup działalności od 1 kwietnia 2015 r. - do nadal wynosi 3,60%, stąd 50% to 1,80%.


2) Jeden ze wspólników spółki jawnej, o której mowa w pytaniu 1, podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czy składkę wypadkową ustala od takiej samej stopy procentowej co spółka?

Wspólnik spółki jawnej jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (dokonuje odrębnego zgłoszenia). Tym samym samodzielnie ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jeżeli zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego tylko siebie (nie więcej niż 9 ubezpieczonych), to właściwa dla niego stopa procentowa składki wypadkowej również będzie wynosiła 1,80%.


3) W ciągu 2015 r. zgłaszaliśmy do ubezpieczenia wypadkowego 9 osób. Od bieżącego roku zatrudnienie wzrosło do 15 pracowników. Czy w roku składkowym 2016/2017 mamy obowiązek opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,80%, czy też możemy przyjąć stopę procentową określoną dla grupy działalności, do której należymy, tj. 1,20%?

Dla płatnika składek, o którym mowa w pytaniu, właściwa stopa procentowa składki wypadkowej w roku składkowym 2016/2017 wynosi 1,80%.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Jeżeli płatnik składek w poprzednim roku był zgłoszony w ZUS jako płatnik składki wypadkowej, to na kolejny rok składkowy liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień. Wobec tego, że w 2015 r. spółka zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego 9 ubezpieczonych składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym 2016/2017 powinna ustalać w wysokości 1,80% podstawy wymiaru.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60