rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018

Obliczanie wynagrodzenia w razie zatrudnienia bądź jego ustania w trakcie miesiąca

1) W dniu 8 stycznia 2018 r. zatrudniliśmy pracownika za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości. Jak obliczyć jego wynagrodzenie za styczeń, jeżeli dzień wolny za Święto Trzech Króli wyznaczyliśmy w kwietniu?

W celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik nie przepracował pełnego miesiąca z uwagi na absencję inną niż tzw. zasiłkowa:

 • miesięczną stawkę dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, następnie
   
 • otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieprzepracowanych, dalej
   
 • obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Te same reguły stosuje się w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca (np. w razie podjęcia pracy w trakcie miesiąca). Powyższe wynika z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927), dalej rozporządzenia o wynagrodzeniu.

Przez liczbę godzin do przepracowania, o której mowa w powołanej wyżej regulacji, należy rozumieć nominał miesiąca, a nie liczbę wynikającą z rozkładu pracownika. Tak wyjaśnił resort pracy w piśmie z 24 października 2014 r.

Przykład

W dniu 8 stycznia 2018 r. pracodawca zatrudnił pracownika na cały etat za wynagrodzeniem w kwocie 3.500 zł miesięcznie. W zakładzie obowiązuje system podstawowy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym. Dzień wolny za Święto Trzech Króli (6 stycznia - sobota) wyznaczono na ostatni dzień kwietnia 2018 r.

Wskazniki i stawki Wymiary czasu pracy w 2018 r. podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl.

W świetle tego faktu w styczniu 2018 r. zaplanowano 176 godzin roboczych. Niezależnie od tego, dzielnikiem do obliczenia stawki obniżenia wynagrodzenia nowo zatrudnionego będzie 168 godzin (nominał miesiąca). Jego wynagrodzenie za ten miesiąc wyniesie 2.833,44 zł (3.500 zł : 168 godz. = 20,83 zł; 3.500 zł - 4 dni x 8 godz. x 20,83 zł = 2.833,44 zł).


2) W zakładzie obowiązuje system podstawowy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym, a praca jest wykonywana od poniedziałku do piątku. Za 11 listopada 2017 r. - Narodowe Święto Niepodległości "oddaliśmy" pracownikom dzień wolny 29 grudnia 2017 r. Z jednym z pracowników przechodzącym na emeryturę rozwiązaliśmy umowę o pracę za porozumieniem stron 28 grudnia 2017 r., wyznaczając mu ten dzień jako wolny za ww. święto. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Jak należało obliczyć jego wynagrodzenie za grudzień, jeśli pracownik był wynagradzany stawką miesięczną?

Czas pracy planuje się i rozlicza w cyklach odpowiadających okresom rozliczeniowym. Gdy umowa rozpoczyna się bądź kończy w jego trakcie, pracownika należy rozliczyć z czasu pracy w skróconym dla niego okresie.

Ważne: W razie ustania stosunku pracy w czasie (przed upływem) okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129 K.p. (art. 1516 § 1 K.p.).

Normy, do których odwołuje się przepis to dobowa - co do zasady 8 godzin oraz średniotygodniowa - 40 godzin. O ile pierwsze przekroczenie łatwo ustalić już w momencie wystąpienia, co jest podstawą powszechnej opinii, iż należy je rekompensować na bieżąco, to drugie można stwierdzić dopiero po zakończeniu okresu - porównując wymiar czasu pracy (tu w skróconym okresie na skutek rozwiązania umowy) z liczbą godzin przepracowanych.

Przykład

Wymiar czasu pracy w zakładzie, o którym mowa w pytaniu, w trzecim okresie rozliczeniowym (wrzesień-grudzień) 2017 r. wnosił 656 godzin (40 godz. x 17 tyg. + 8 godz. x 1 dzień - 8 godz. x 4 święta). Pracownik był jednak zobowiązany przepracować tylko 648 godzin (40 godz. x 17 tyg. - 8 godz. x 4 święta), gdyż obowiązujący go okres rozliczeniowy uległ skróceniu do 28 grudnia 2017 r.

Przyjmując, że pracownik zgodnie z rozkładem, w tym odbierając dzień wolny za Narodowe Święto Niepodległości w dniu 28 grudnia 2017 r., przepracował łącznie 81 "ósemkowych" dni, to liczba roboczogodzin jest zgodna z wymiarem (81 dni x 8 godz. = 648 godz.). Nie doszło więc do naruszenia normy średniotygodniowej, co miałoby miejsce gdyby nie udzielono wolnego za święto.


Jeśli chodzi o ustalenie wynagrodzenia za grudzień 2017 r., to zastosowanie ma w tym przypadku powołany w odpowiedzi na pytanie 1 przepis § 12 rozporządzenia o wynagrodzeniu oraz wyjaśnienie resortu pracy z 24 października 2014 r. Dodajmy, że przepis ten obejmuje sytuację, gdy pracownik "przepracuje część miesiąca". Jeśliby przepracował wszystkie dni robocze (dzień 29 grudnia byłby dla niego wolny, tak jak następujące po nim sobota i niedziela), to nie byłoby podstaw do obniżania wynagrodzenia. Co więcej nastąpiłoby wówczas przekroczenie normy średniotygodniowej. Sytuacja ta nie ma miejsca w okolicznościach wskazanych w pytaniu, bowiem doszło do zmiany dnia wolnego względem pozostałych zatrudnionych. Do wyliczenia stawki godzinowej należy przyjąć miesięczny wymiar czasu pracy, obliczony w sposób przewidziany w art. 130 K.p. (tzw. nominał miesiąca).

Przykład

Pracownik z pytania był wynagradzany stawką 4.500 zł miesięcznie. Zatem za grudzień 2017 r. nabył prawo do wynagrodzenia w kwocie 4.263,12 zł, tj.:

 • nominał grudnia 2017 r.: 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień - 8 godz. x 2 święta = 152 godz.,
   
 • stawka za godzinę: 4.500 zł : 152 godz. = 29,61 zł,
   
 • wynagrodzenie: 4.500 zł - 8 godz. x 29,61 zł = 4.263,12 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.