rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017

Obliczenie wynagrodzenia w razie podwyżki w trakcie miesiąca i absencji zasiłkowej

1) Z pracownikiem zatrudnionym na okres próbny do 30 października 2017 r. zawarliśmy bez dnia przerwy kolejną umowę o pracę na czas określony. Jak obliczyć wynagrodzenie za październik br., jeżeli był on wynagradzany stawką minimalną, która w nowym angażu uległa podwyższeniu do 2.500 zł?

Przepisy o charakterze powszechnym nie regulują metody, według której należy dokonać ustalenia wynagrodzenia za miesiąc, w trakcie którego nastąpiło podwyższenie jego kwoty. Ogólnie przyjęta praktyka odwołuje się w tym zakresie do § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927), dalej rozporządzenia o wynagrodzeniu.

Przepisy prawne Przepisy rozporządzenia o wynagrodzeniu dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl.

Według powołanej regulacji, w celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik nie przepracował pełnego miesiąca z uwagi na absencję inną niż tzw. zasiłkowa:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, następnie
   
 • otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieprzepracowanych, dalej
   
 • obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Zdaniem większości autorów, zaprezentowaną metodę stosuje się jednak tylko w tej części, która prowadzi do ustalenia stawki godzinowej. Stawkę tę mnoży się następnie przez liczbę godzin przepracowanych podczas jej obowiązywania. Tak ustalone wynagrodzenie za okres przed i po podwyższeniu sumuje się otrzymując wynagrodzenie za przepracowany miesiąc. Ten sposób wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w stanowisku z 6 kwietnia 2009 r. w sprawie obliczania wynagrodzenia przy zmianie etatu w ciągu miesiąca (znak GPP-471-4560-24/09/PE/RP).

Przykład

Pracownik zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku, do 30 października br. był wynagradzany stawką 2.000 zł miesięcznie, a od 31 października (na podstawie nowej umowy) 2.500 zł miesięcznie. Za ten miesiąc przysługiwało mu wynagrodzenie w wysokości 2.022,08 zł, na które składała się:

 • część za okres od 1 do 30 października br.: 2.000 zł : 176 godz. = 11,36 zł; 11,36 zł x (21 dni x 8 godz.) = 1.908,48 zł,
   
 • część za dzień 31 października br.: 2.500 zł : 176 godz. = 14,20 zł; 14,20 zł x (1 dzień x 8 godz.) = 113,60 zł.


2) Pracownica do 8 listopada br. przebywała na urlopie macierzyńskim. Jak obliczyć jej wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca? Nadmieniamy, że jest ona wynagradzana stałą stawką miesięczną.

W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownikowi za pozostałą część tego miesiąca przysługuje zasiłek macierzyński stosuje się odpowiednio § 11 ust. 1 rozporządzenia o wynagrodzeniu (§ 11 ust. 2 rozporządzenia o wynagrodzeniu). A zatem miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni, za które przysługiwał zasiłek macierzyński. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania i dodatkowo, że pracownica jest wynagradzana stałą stawką miesięczną w wysokości 3.400 zł oraz że w listopadzie br. nie wystąpią inne absencje.

Za listopad br. pracownicy przysługuje wynagrodzenie za pracę w wysokości 2.493,36 zł, zgodnie z wyliczeniem: 3.400 zł : 30 = 113,33 zł; 113,33 zł x 8 dni = 906,64 zł; 3.400 zł - 906,64 zł = 2.493,36 zł oraz zasiłek macierzyński za 8 dni.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60