rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019

Wpływ podwyżki z wyrównaniem na przyznany ryczałt za nadgodziny

Pracownik, któremu wypłacamy ryczałt za nadgodziny, otrzymał podwyżkę z wyrównaniem za dwa miesiące. Czy w tej sytuacji powinniśmy przeliczyć wysokość wspomnianego ryczałtu za cały okres objęty podwyżką?

Tak. Pracodawca powinien ustalić nową kwotę ryczałtu i wypłacić pracownikowi wyrównanie za cały okres objęty podwyżką.

Możliwość zastąpienia ryczałtem wynagrodzenia za nadgodziny oraz dodatków przysługujących z tego tytułu przewiduje art. 1511 § 4 Kodeksu pracy, przy czym dotyczy to tylko pracowników stale wykonujących pracę poza zakładem pracy. Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom przysługuje:

 • normalne wynagrodzenie, które to pojęcie wyjaśnia wyrok Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2011 r. ( sygn. akt II PK 3/11), stwierdzający, że: "przez "normalne wynagrodzenie", o którym mowa w art. 1511 § 1 zdanie pierwsze K.p., należy rozumieć takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmuje ono zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników",
   
 • dodatek w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia pracownika wynikającego z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia - 60% wynagrodzenia.
wykrzyknik Zarówno wynagrodzenie za nadgodziny, jak i dodatki przysługujące z tego tytułu ustalane są w oparciu o wynagrodzenie pracownika, przy czym w pierwszym przypadku należy wziąć pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze wraz ze stałymi dodatkami (np. dodatkiem stażowym lub funkcyjnym), w drugim zaś - tylko pensję zasadniczą.

Podwyżka wynagrodzenia skutkuje więc koniecznością podwyższenia przyznanego pracownikowi ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych. Jeżeli podwyżka obejmuje okres wsteczny, pracownikowi przysługuje wyrównanie ryczałtu także za ten okres.

Chcąc ustalić kwotę przysługującego wyrównania, pracodawca musi obliczyć różnicę między kwotą ryczałtu obowiązującą po podwyżce a stawką wypłacaną dotychczas i następnie przemnożyć uzyskaną kwotę przez liczbę miesięcy objętych wyrównaniem.

Przykład 1

Pracownik otrzymuje ryczałt za nadgodziny, odpowiadający 10 godzinom nadliczbowym w miesiącu, za które przysługuje normalne wynagrodzenie i dodatek w wysokości 50%. Pensja tej osoby składa się tylko z wynagrodzenia zasadniczego, określonego stawką godzinową, wynoszącą 20 zł. W czerwcu 2019 r. pracownik otrzymał podwyżkę z wyrównaniem od kwietnia tego roku w wysokości 10 zł, a więc obowiązująca go od 1 kwietnia 2019 r. stawka godzinowa wynosi 30 zł. Z uwagi na to, że od wysokości wynagrodzenia uzależniona jest także kwota wspomnianego ryczałtu, pracodawca musi ustalić jego nową wysokość oraz obliczyć kwotę przysługującego wyrównania. Zakładając, że za czerwiec br. ryczałt zostanie wypłacony już w podwyższonej wysokości, kwota wyrównania wyniesie 300 zł i została obliczona w następujący sposób: [(10 nadgodzin × 30 zł stawki godzinowej po podwyżce) + (10 nadgodzin × 15 zł, tj. 50% dodatku liczonego od nowej stawki wynagrodzenia)] - [(10 nadgodzin × 20 zł dotychczasowej stawki wynagrodzenia + 10 nadgodzin × 10 zł dotychczas obowiązującego dodatku)] = (300 zł + 150 zł) - (200 zł + 100 zł) = (450 zł - 300 zł) = 150 zł; 150 zł × 2 miesiące objęte wyrównaniem = 300 zł.

Przykład 2

Pensja pracownika otrzymującego ryczałt za nadgodziny składa się ze stałego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 3.000 zł oraz dodatku stażowego w kwocie odpowiadającej 20% poborów zasadniczych, tj. 600 zł. Osoba ta zatrudniona jest na pełnym etacie w podstawowym systemie czasu pracy (po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku). Przyznany jej ryczałt obejmuje 10 godzin pracy ponadnormatywnej, za które przysługuje normalne wynagrodzenie oraz dodatek w wysokości 50%. Obliczając kwotę ryczałtu na 2019 r., pracodawca przyjął średnią miesięczną liczbę godzin pracy w tym roku (2.008 godz. : 12 miesięcy = 167 godz. po zaokrągleniu), co dało średnią stawkę za godzinę pracy 21,56 zł - przy uwzględnieniu wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego oraz 17,96 zł - przy uwzględnieniu tylko wynagrodzenia zasadniczego. Na ryczałt za nadgodziny złożyło się normalne wynagrodzenie (liczone od zsumowanej pensji zasadniczej i dodatku stażowego) w wysokości 215,60 zł (10 nadgodzin × 21,56 zł) oraz dodatek liczony tylko od wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 89,80 zł (10 nadgodzin × 50% z 17,96 zł). Łącznie ryczałt miesięczny wyniósł więc 305,40 zł. W czerwcu 2019 r. pracownikowi przyznano podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 100 zł, z wyrównaniem od kwietnia br., co pociągnęło za sobą również wzrost dodatku stażowego o 20 zł.

Po podwyżce kwoty uwzględniane przy liczeniu ryczałtu za nadgodziny wyniosą odpowiednio:

stawka za godzinę pracy wyliczona od zsumowanego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego - 22,28 zł (3.720 zł : 167 godz.),
stawka za godzinę pracy wyliczona od wynagrodzenia zasadniczego - 18,56 zł (3.100 zł : 167 godz.),
kwota normalnego wynagrodzenia za nadgodziny - 222,80 zł (10 nadgodzin × 22,28 zł),
kwota przysługującego dodatku za nadgodziny - 92,80 zł (10 nadgodzin × 50% z 18,56 zł),
kwota miesięcznego ryczałtu - 315,60 zł (222,80 zł + 92,80 zł).

Zakładając, że ryczałt za czerwiec br. został wypłacony już w nowej wysokości, pracownikowi przysługuje tytułem jego wyrównania kwota [(315,60 zł - 305,40 zł) × 2] = 10,20 zł × 2 = 20,40 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.