rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017

Ekwiwalent za urlop pracownika otrzymującego wynagrodzenie akordowe

Pełnoetatowy pracownik rozwiązuje umowę o pracę po długotrwałej chorobie (od lutego br.). Będziemy wypłacać mu ekwiwalent za urlop. Otrzymuje on wynagrodzenie akordowe, które ostatni raz zostało mu wypłacone w styczniu br. Oprócz płacy akordowej wypłacamy mu też wynagrodzenie za pracę w nocy, za nadgodziny oraz premię uznaniową. Pracownik nie przepracował w pełni miesięcy przyjmowanych do podstawy ekwiwalentu za urlop. Jak należy ustalić ten ekwiwalent?

Wszystkie składniki wynagrodzenia, które otrzymuje pracownik, mają charakter składników zmiennych miesięcznych. Dlatego należy je przyjąć w podstawie ekwiwalentu za urlop w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, po dopełnieniu.

Zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). Przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop uwzględnia się wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem m.in. jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie. Do tego rodzaju świadczeń zalicza się np. premie uznaniowe.

W podanej sytuacji należy zastosować § 16 wymienionego rozporządzenia. Stanowi on, że zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uwzględnia się w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu 3 miesięcy, wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (dopełnienie podstawy). Premia uznaniowa nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop.

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełny etat po długiej chorobie rozwiązuje umowę o pracę. Ma niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W listopadzie 2016 r. otrzymał: 3.000 zł - wynagrodzenie akordowe, 180 zł - nadgodziny dobowe, 92 zł - dodatki nocne i 50 zł - premia uznaniowa. W miesiącu tym przepracował 160 godz. (20 dni), czyli zgodnie z nominałem i 6 godz. nadliczbowych. W grudniu 2016 r. otrzymał: 1.200 zł - akord, 290 zł - nadgodziny dobowe, 35 zł - dodatki nocne i 150 zł premia uznaniowa. W grudniu przepracował 8 dni (64 godz.) plus 6 nadgodzin, przez 4 dni był na urlopie wypoczynkowym i przez 9 dni był chory. Wymiar czasu pracy w grudniu 2016 r. wynosił 168 godz. W styczniu 2017 r. pracownik przepracował 13 dni, przez 4 dni był na urlopie wypoczynkowym, 2 dni na urlopie okolicznościowym i za 2 dni otrzymał zasiłek opiekuńczy. Wynagrodzenie akordowe w styczniu br. - 2.000 zł, nadgodziny dobowe - 250 zł, dodatki nocne - 95 zł oraz premia uznaniowa - 200 zł. W styczniu br. nominalny czas pracy wyniósł 168 godz.

Do obliczenia ekwiwalentu należy przyjąć wszystkie składniki z wyjątkiem premii uznaniowej. Wyliczenie stawki za godzinę ekwiwalentu:

- (3.000 zł + 180 zł + 92 zł + 1.200 zł + 290 zł + 35 zł + 2.000 zł + 250 zł + 95 zł) : 41 dni = 174,20 zł,
- 174,20 zł × 62 dni = 10.800,40 zł,
- 10.800,40 zł : 3 = 3.600,13 zł,
- 3.600,13 zł : 20,83 (współczynnik) = 172,83 zł,
- 172,83 zł : 8 = 21,60 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60