rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017

Ekwiwalent za urlop pracownika otrzymującego wynagrodzenie akordowe

Pełnoetatowy pracownik rozwiązuje umowę o pracę po długotrwałej chorobie (od lutego br.). Będziemy wypłacać mu ekwiwalent za urlop. Otrzymuje on wynagrodzenie akordowe, które ostatni raz zostało mu wypłacone w styczniu br. Oprócz płacy akordowej wypłacamy mu też wynagrodzenie za pracę w nocy, za nadgodziny oraz premię uznaniową. Pracownik nie przepracował w pełni miesięcy przyjmowanych do podstawy ekwiwalentu za urlop. Jak należy ustalić ten ekwiwalent?

Ekwiwalent za urlop pracownika otrzymującego wynagrodzenie akordowe
rys. Ekwiwalent za urlop pracownika otrzymującego wynagrodzenie akordowe

Wszystkie składniki wynagrodzenia, które otrzymuje pracownik, mają charakter składników zmiennych miesięcznych. Dlatego należy je przyjąć w podstawie ekwiwalentu za urlop w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, po dopełnieniu.

Zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). Przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop uwzględnia się wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem m.in. jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie. Do tego rodzaju świadczeń zalicza się np. premie uznaniowe.

W podanej sytuacji należy zastosować § 16 wymienionego rozporządzenia. Stanowi on, że zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uwzględnia się w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu 3 miesięcy, wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (dopełnienie podstawy). Premia uznaniowa nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop.

Przykład

Pracownik zatrudniony na pełny etat po długiej chorobie rozwiązuje umowę o pracę. Ma niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W listopadzie 2016 r. otrzymał: 3.000 zł - wynagrodzenie akordowe, 180 zł - nadgodziny dobowe, 92 zł - dodatki nocne i 50 zł - premia uznaniowa. W miesiącu tym przepracował 160 godz. (20 dni), czyli zgodnie z nominałem i 6 godz. nadliczbowych. W grudniu 2016 r. otrzymał: 1.200 zł - akord, 290 zł - nadgodziny dobowe, 35 zł - dodatki nocne i 150 zł premia uznaniowa. W grudniu przepracował 8 dni (64 godz.) plus 6 nadgodzin, przez 4 dni był na urlopie wypoczynkowym i przez 9 dni był chory. Wymiar czasu pracy w grudniu 2016 r. wynosił 168 godz. W styczniu 2017 r. pracownik przepracował 13 dni, przez 4 dni był na urlopie wypoczynkowym, 2 dni na urlopie okolicznościowym i za 2 dni otrzymał zasiłek opiekuńczy. Wynagrodzenie akordowe w styczniu br. - 2.000 zł, nadgodziny dobowe - 250 zł, dodatki nocne - 95 zł oraz premia uznaniowa - 200 zł. W styczniu br. nominalny czas pracy wyniósł 168 godz.

Do obliczenia ekwiwalentu należy przyjąć wszystkie składniki z wyjątkiem premii uznaniowej. Wyliczenie stawki za godzinę ekwiwalentu:

- (3.000 zł + 180 zł + 92 zł + 1.200 zł + 290 zł + 35 zł + 2.000 zł + 250 zł + 95 zł) : 41 dni = 174,20 zł,
- 174,20 zł × 62 dni = 10.800,40 zł,
- 10.800,40 zł : 3 = 3.600,13 zł,
- 3.600,13 zł : 20,83 (współczynnik) = 172,83 zł,
- 172,83 zł : 8 = 21,60 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60