rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017

Wynagrodzenie za czas zwolnienia na poszukiwanie pracy

Pracownik zatrudniony na pełny etat, któremu wypowiedziano umowę o pracę, skorzystał w czerwcu 2017 r. z trzech dni na poszukiwanie pracy. Otrzymuje on stałe miesięczne wynagrodzenie, zmienną premię miesięczną oraz dodatki nocne. Jak obliczyć wynagrodzenie za dni zwolnienia na poszukiwanie pracy?

Przepis art. 37 K.p. daje pracownikowi, któremu wypowiedziano umowę o pracę, prawo do skorzystania ze zwolnienia na poszukiwanie pracy. W tym czasie zachowuje on prawo do wynagrodzenia. Zasady jego obliczania określono w § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). Regulacja ta stanowi, że w celu ustalenia wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Przy czym składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło m.in. zwolnienie od pracy.

Zatem ustalając wynagrodzenie za czas omawianego zwolnienia stałe składniki wynagrodzenia przyjmuje się w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu, w którym miało miejsce zwolnienie. Także z miesiąca, w którym przypadało zwolnienie od pracy, oblicza się składniki ustalane w wysokości przeciętnej.

Stawkę godzinową wynagrodzenia za zwolnienie na poszukiwanie pracy oblicza się dzieląc podstawę wymiaru (ze składników zmiennych) przez liczbę godzin pracy wykonywanej przez pracownika w okresie, z którego podstawa ta została ustalona. W przypadku zwolnienia na poszukiwanie pracy przyjmuje się liczbę godzin z miesiąca korzystania z tego zwolnienia. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w dniach zwolnienia od pracy, zgodnie z grafikiem danego pracownika.

Przykład

W czerwcu br. pracownik zatrudniony od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę korzystał z 3 dni wolnych na poszukiwanie pracy. Przysługuje mu stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.800 zł, dodatki nocne oraz zmienna premia miesięczna. Za czerwiec br. przyznano mu premię w wysokości 760 zł, a dodatki za pracę w nocy wyniosły 95,20 zł (40 godz. × 2,38 zł). W czerwcu br. wymiar czasu pracy wynosi 168 godzin, jednak pracownik faktycznie przepracował 144 godz., tj. 168 godz. - (3 dni zwolnienia na poszukiwanie pracy × 8 godz.) = 144 godz.

W czerwcu br., oprócz wymienionych składników wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za zwolnienie na poszukiwanie pracy ze składników zmiennych w kwocie 142,56 zł, tj. (760 zł + 95,20 zł) : 144 godz. = 5,94 zł; 5,94 zł × 24 godz. = 142,56 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60