rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016

Wyrównanie wynagrodzenia do stawki minimalnej pracownikowi zatrudnionemu na część etatu

Zatrudniliśmy pracownika na 3/4 etatu za wynagrodzeniem 11,50 zł/godz. Czy jego wynagrodzenie za listopad 2016 r. będzie wymagało wyrównania? Czy będzie to konieczne, jeżeli stawka minimalna zostanie osiągnięta, bowiem pracownik przepracuje kilka godzin więcej, za co otrzyma tylko normalne wynagrodzenie, gdyż godziny te nie będą stanowiły pracy nadliczbowej ani nie naruszą limitu?

W listopadzie br. powstanie obowiązek wyrównania wynagrodzenia do poziomu minimalnego obowiązującego pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu niezależnie od tego, czy będzie on pracował ponad wymiar, czy nie.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia (1.850 zł), a w pierwszym roku pracy - 80% tego wynagrodzenia (1.480 zł). Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 r. bez względu na staż pracy wszyscy zatrudnieni zyskają gwarancję wynagrodzenia w wysokości co najmniej płacy minimalnej (będzie to 2.000 zł).

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (art. 8 ust. 1 ustawy o płacy minimalnej).

Do obliczenia wyrównania wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy stosuje się odpowiednio przepisy o wyrównaniu obowiązujące pracowników pełnoetatowych.

Przepisy prawne Ustawa o płacy minimalnej dostępna jest w serwisie 
www.przepisy.gofin.pl.

W świetle powyższego, pracownikom zatrudnionym na część etatu, wynagradzanym stawką godzinową, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy na podstawie różnicy między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a sumą składników uzyskanych w danym miesiącu przeliczoną na godzinę pracy.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się składników wymienionych w art. 6 ust. 5 ustawy o płacy minimalnej (wymienione na str. 29 niniejszego numeru UiPP). W rozpatrywanym przypadku, wobec występowania jedynie godzinowej stawki zaszeregowania, wystarczy porównać ją z obliczoną godzinową stawką minimalną.

Przykład

Zakładamy, że pracownik, o którym mowa w pytaniu, jest zatrudniony w systemie podstawowym w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Jeżeli nie uzyska dodatkowych składników wynagrodzenia (np. premii), jego stawka w listopadzie 2016 r. jest za niska w stosunku do płacy minimalnej, która wynosi 11,56 zł (1.850 zł : 160 godz.). Za każdą z obowiązujących 120 godzin pracy (3/4 etatu x 160 godz.) pracownik powinien otrzymać wyrównanie w wysokości 0,06 zł (11,56 zł - 11,50 zł), co da łącznie do wypłaty 1.387,20 zł [120 godz. x (11,50 zł + 0,06 zł)].


Przechodząc do drugiej części pytania, należy zauważyć, że w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy o płacy minimalnej określa się minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na część etatu na poziomie proporcjonalnym do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu. Konsekwentnie kwota ta stanowi minimum za pracę we wskazanej liczbie godzin, a wynagrodzenie za godziny przekraczające wymiar nie podlega dla omawianych celów sumowaniu z wynagrodzeniem za pracę rozkładową.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60