rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016

Stałe wynagrodzenie w razie różnych nieobecności w pracy w jednym miesiącu

Pracownica 3 lutego 2016 r. wróciła do pracy po urlopie bezpłatnym. Przepracowała dwa tygodnie i stała się niezdolna do pracy z powodu choroby od 18 do 29 lutego br. Otrzymuje ona wyłącznie stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.700 zł. Jak należało ustalić wysokość jej wynagrodzenia za pracę za luty br.?

Zasady ustalania stałego miesięcznego wynagrodzenia, gdy w danym miesiącu pracownik jest nieobecny w pracy z różnych powodów, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 62, poz. 289 ze zm.).

W zależności od rodzaju absencji w pracy, wskazano dwie metody ustalania stałego miesięcznego wynagrodzenia. Pierwszą stosuje się w przypadku, gdy pracownik przepracował tylko część miesiąca, gdyż był nieobecny w pracy z powodu choroby i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe określone w art. 92 K.p. albo zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W takiej sytuacji, w celu obliczenia stałego miesięcznego wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, należy:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30,
   
 • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy,
   
 • uzyskany wynik odjąć od wynagrodzenia przysługującego w stałej stawce miesięcznej (§ 11 powołanego wyżej rozporządzenia).


WAŻNE: Wskazany w powyższym przepisie dzielnik wynoszący 30 należy stosować do obliczania stałego miesięcznego wynagrodzenia przy absencji chorobowej, niezależnie od liczby dni kalendarzowych w danym miesiącu.


Druga metoda ustalania wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej dotyczy nieobecności w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, za czas których pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, np. w przypadku korzystania przez część miesiąca z urlopu bezpłatnego. Regulacja ta ma także zastosowanie w przypadku, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca, czyli w razie podjęcia zatrudnienia lub rozwiązania umowy o pracę w trakcie miesiąca.

W takiej sytuacji do obliczenia stałego miesięcznego wynagrodzenia, o ile pracownik za okres nieobecności innej niż choroba nie zachował prawa do wynagrodzenia, stosuje się § 12 wymienionego rozporządzenia. Stanowi on, iż w takich sytuacjach wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca oblicza się:

 • dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
   
 • mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy,
   
 • odejmując obliczoną kwotę wynagrodzenia od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
Przykład

Pracownica zatrudniona na pełny etat wróciła do pracy po urlopie bezpłatnym w dniu 3 lutego 2016 r. Jest ona zatrudniona w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. Przysługuje jej wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej w kwocie 3.700 zł. Po okresie pracy przez część miesiąca, na czas od 18 do 29 lutego br. dostarczyła zwolnienie lekarskie.

Ustalenie wynagrodzenia za czas przepracowany w lutym br.:

1) kwota zmniejszająca stałe miesięczne wynagrodzenie za czas nieprzepracowany z powodu korzystania z urlopu bezpłatnego w okresie od 1 do 2 lutego 2016 r.:

3.700 zł : 168 godz. = 22,02 zł,

22,02 zł × (2 dni × 8 godz.) = 352,32 zł;

2) kwota zmniejszająca stałe miesięczne wynagrodzenie za czas nieprzepracowany z powodu chorobowej niezdolności do pracy trwającej od 18 do 29 lutego 2016 r. (12 dni):

3.700 zł : 30 = 123,33 zł,

123,33 zł × 12 dni choroby = 1.479,96 zł;

3) wynagrodzenie za pracę za luty 2016 r.:

3.700 zł - (352,32 zł + 1.479,96 zł) = 1.867,72 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60