rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016

Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

1) Jak ustalić podstawę wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych za okresy nie dłuższe niż miesiąc, jeżeli wynagrodzenia są w firmie wypłacane 10. dnia następnego miesiąca?

Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
rys. Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 (w razie znacznego wahania ich wysokości do 12) miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Regułę tę doprecyzowano rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzeniem urlopowym.

Stosownie do § 8 rozporządzenia urlopowego, składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc (np. wynagrodzenie godzinowe, akordowe, prowizyjne, zmienna premia miesięczna), z wyjątkiem stałych miesięcznych (np. wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w stawce miesięcznej) uwzględnia się w podstawie urlopowej w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 (ewentualnie do 12) miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Do podstawy kwalifikuje się zatem składniki wypłacone w zakreślonym czasie, niezależnie za jaki miesiąc przysługiwały. Tak ustalone wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Przepisy prawne
Rozporządzenie urlopowe dostępne jest w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

 • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie,
   
 • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu (§ 9 rozporządzenia urlopowego).

Podstawa urlopowa nie zmienia się gdy urlop jest wykorzystywany na przełomie miesięcy.

  Przykład  

Pracownik jest wynagradzany stałą miesięczną stawką oraz otrzymuje zmienną premię miesięczną. Od 28 grudnia 2015 r. do 8 stycznia 2016 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym. Wynagrodzenia są w zakładzie wypłacane w cyklach miesięcznych, tj. za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca.

Do podstawy urlopowej ze składników zmiennych pracodawca przyjął premię wypłaconą w:

 • listopadzie 2015 r. (należną za październik, przy 144 godz. przepracowanych) w kwocie 288 zł,
   
 • w październiku 2015 r. (należną za wrzesień, przy 176 godz. przepracowanych) w kwocie 337 zł oraz
   
 • we wrześniu 2015 r. (należną za sierpień, przy 152 godz. przepracowanych) w kwocie 405 zł.

Zarówno za grudniową, jak i styczniową część urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ze składników zmiennych w wysokości 2,18 zł za godzinę, według wyliczenia: (288 zł + 337 zł + 405 zł) : (144 godz. + 176 godz. + 152 godz.) = 2,18 zł.


2) Czy w taki sam sposób, jak wskazany w odpowiedzi na pytanie 1, należy kwalifikować składniki za okresy dłuższe niż miesiąc?

Nie, te składniki należy pomijać. Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc (np. premia kwartalna) nie stanowią podstawy urlopowej. Wypłaca się je w przyjętych terminach, przy czym okres urlopu należy traktować na równi z okresem wykonywania pracy. Tak stanowi § 12 ust. 1 rozporządzenia urlopowego.


3) Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop ze składników zmiennych w przypadku, gdy urlop rozpoczął się po sporządzeniu listy płac za dany miesiąc, w wyniku czego wynagrodzenie za ten urlop jest wypłacane w kolejnym miesiącu? Nadmieniamy, że wypłacamy wynagrodzenia 28. dnia danego miesiąca.

Podstawę urlopową stanowią kwoty wypłacone w okresie 3 (ewentualnie do 12) miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a nie miesiąc wypłaty wynagrodzenia za ten urlop. Na powyższe nie ma zatem wpływu moment obliczania wynagrodzenia za urlop czy jego wypłacania.

  Przykład  

Pracodawca dokonuje wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc 28. dnia tego miesiąca. Pracownik jest wynagradzany stawką miesięczną i w ostatnim czasie pracował w nadgodzinach dobowych. Od 31 grudnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r. korzystał z urlopu, czyli już po wypłacie wynagrodzenia za grudzień. Niezależnie od tego pracodawca obliczył stawkę za godzinę urlopu ze składników zmiennych (wynagrodzenia i dodatków za pracę nadliczbową) wypłaconych w okresie od września do listopada 2015 r. (razem 1.581,21 zł). Tak ustaloną podstawę podzielił przez łączną liczbę godzin przepracowanych w tym okresie (561 godz.). Stawka za godzinę urlopu ze składników zmiennych wyniosła zatem 2,82 zł (1.581,21 zł : 561 godz.).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Rozliczanie wynagrodzeń:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60