rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Wysokość kodeksowej odprawy emerytalnej

Pracownica rozwiąże umowę o pracę z dniem 24 listopada 2017 r. ze względu na przejście na emeryturę. Jej wynagrodzenie jest stałe i wynosi 3.500 zł. Otrzymuje też zmienną premię regulaminową do 20% wynagrodzenia zasadniczego. W sierpniu br. premia ta wyniosła 500 zł, we wrześniu br. - 350 zł i w październiku br. 600 zł. Jak obliczyć wysokość odprawy emerytalnej należnej pracownicy? Czy wynosi ona jednomiesięczne wynagrodzenie, czy więcej?

W przypadku gdy firma, w której jest zatrudniona pracownica, należy do jednostek sfery pozabudżetowej, przysługuje jej odprawa emerytalna na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu pracy. Wynosi ona jednomiesięczne wynagrodzenie, chyba że przepisy zakładowe lub umowa o pracę przewidują korzystniej.

Odprawę emerytalną ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). Natomiast sposób obliczania ekwiwalentu za urlop uregulowano w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego (...) (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). Regulacje te stosuje się odpowiednio do obliczania odprawy emerytalno-rentowej.

Do obliczania odprawy emerytalnej stałe miesięczne składniki wynagrodzenia przyjmuje się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy. Składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, przyjmuje się w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy. Natomiast składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, uwzględnia się w średniej wysokości z tego okresu.

W omawianej sytuacji pracownica otrzymuje stałe i zmienne miesięczne składniki wynagrodzenia. Stałe należy więc uwzględnić w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy. Natomiast składniki zmienne miesięczne pracodawca jest obowiązany przyjąć do podstawy odprawy emerytalnej w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Przykład

Pracownica zatrudniona na pełny etat w prywatnej firmie z dniem 24 listopada 2017 r. rozwiąże stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Przysługuje jej kodeksowa odprawa emerytalna. Otrzymuje ona stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.500 zł oraz zmienną premię regulaminową do 20% wynagrodzenia zasadniczego, która wyniosła w sierpniu br. - 500 zł, we wrześniu br. - 350 zł i w październiku br. - 600 zł.

Wysokość odprawy emerytalnej należnej pracownicy:

   3.500 zł + [(500 zł + 350 zł + 600 zł) : 3] = 3.983,33 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Inne zasiłki i świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60