rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019

Dodatek stażowy w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Pracownik jest niezdolny do pracy z powodu długotrwałej choroby i najprawdopodobniej będzie wnioskował o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatek za wieloletnią pracę. Czy kwotę dodatku powinniśmy uwzględniać przy obliczaniu wysokości świadczeń za czas choroby?

Odpowiedź na pytanie Czytelnika zależy od zasad wypłaty dodatku za wieloletnią pracę, dalej stażowego. Poszczególne składniki wynagrodzenia są wliczane do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, o ile podlegają oskładkowaniu oraz nie są wypłacane (ulegają zmniejszeniu) za okresy pobierania tych świadczeń, co wynika z art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

Zasady ustalania dodatku stażowego mogą regulować przepisy wewnątrzzakładowe bądź pragmatyki służbowe (np. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). Na podstawie określonych w ww. regulacjach zapisów pracodawca powinien ustalić, czy dany składnik jest lub nie jest wypłacany za okresy absencji chorobowej.

Ważne: Jeśli z przepisów wewnątrzzakładowych wynika, że pracownik zachowuje prawo do dodatku stażowego za konkretnie wymienione okresy nieobecności w pracy, np. za dni choroby pracownika i sprawowania przez niego opieki, to dodatek nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego.

W powyższych okolicznościach będzie natomiast uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Z kolei, gdy przepisy wewnątrzzakładowe nie regulują zasad wypłaty dodatku, to zostanie on wliczony do podstawy wymiaru świadczeń tylko wówczas, gdy jego wypłata nie nastąpi za okres pobierania świadczeń chorobowych. Zgodnie bowiem z pkt. 284 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej (dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl), jeżeli mimo braku odpowiednich postanowień w przepisach wewnątrzzakładowych pracodawca udokumentuje, że składnik wynagrodzenia jest pracownikowi wypłacany za okres pobierania zasiłku, składnika tego nie uwzględnia się w podstawie jego wymiaru.

Przykład

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz dodatek stażowy w kwocie wynoszącej 7% płacy zasadniczej. W przepisach wewnątrzzakładowych nie zamieszczono zapisów dotyczących wypłaty dodatku za okresy choroby. Pomimo tego pracodawca nie wypłaca dodatku za dni nieobecności w pracy (niezależnie od przyczyny).

Dodatek podlega wliczeniu do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, a także zasiłków oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu, z tym że zgodnie z przepisami wewnątrzzakładowymi, pracodawca wypłaca dodatek tylko za dni nieobecności w pracy, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy i opiekuńczy.

Dodatek podlega wliczeniu do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego.


Jak już wspomnieliśmy na wstępie, zasady wypłaty dodatku stażowego mogą być uregulowane przez pragmatyki służbowe np. w przypadku pracowników samorządowych jest to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 ze zm.). Zgodnie z § 7 ust. 2 tego aktu prawnego, dodatek stażowy jest wypłacany w całości za okresy, za które pracownik samorządowy otrzymuje wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłki: chorobowy i opiekuńczy. Nie przysługuje natomiast za okresy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, gdyż powołany przepis nie wymienia okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego jako okresu, za który pracownik zachowuje prawo do dodatku. Takie stanowisko zajęło także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 6 września 2018 r. będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa.

Więcej przeczytasz w Stanowisko MRPiPS cytowaliśmy
UiPP nr 19/2018, str. 38-39.

Dodatek stażowy, o którym mowa, spełnia zatem warunek "niewypłacania" dopiero w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. W związku z tym podlega wliczeniu do podstawy jego wymiaru.

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane bezpośrednio po wyczerpaniu okresu zasiłkowego i obliczane od podstawy wymiaru ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego (obok którego dodatek przysługiwał w pełnej wysokości). Przyjmując, że pytanie dotyczy pracownika samorządowego, to w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego nie został uwzględniony dodatek stażowy. Należy go jednak doliczyć do podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego. W praktyce polega to na przeliczeniu tej podstawy poprzez dodanie do wynagrodzenia przyjętego do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przysługującego przed przyznaniem świadczenia, dodatku stażowego w kwotach wypłaconych za te same miesiące, za które wynagrodzenie przyjęto do ustalenia tej podstawy, a następnie zwaloryzowaniu jej odpowiednim wskaźnikiem (o ile w kwartale, od którego przysługuje to świadczenie jest przeprowadzana waloryzacja - patrz str. 64-65 niniejszego numeru UiPP).

Przykład

Pracownik samorządowy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, które do końca 2018 r. wynosiło 3.000 zł, a od 1 stycznia 2019 r. zostało podwyższone do kwoty 3.200 zł. Oprócz tego jest uprawniony do dodatku za wieloletnią pracę (stażowego) w wysokości:

 • od 1 stycznia 2018 r. - 19% płacy zasadniczej (570 zł),
   
 • od 1 stycznia 2019 r. - 20% płacy zasadniczej (640 zł).

W okresie od 5 marca do 2 września 2019 r. (182 dni) był niezdolny do pracy z powodu choroby. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku, stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od marca 2018 r. do lutego 2019 r. w wysokości 2.617,46 zł: [(3.000 zł - 411,30 zł) x 10 m-cy + (3.200 zł - 438,72 zł) x 2 m-ce] : 12 m-cy = 2.617,46 zł.

Pracownik z dniem 2 września 2019 r. wyczerpał okres zasiłkowy i od 3 września 2019 r. zostało mu przyznane świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące (do 1 grudnia 2019 r.). Podstawa wymiaru tego świadczenia została przeliczona poprzez dodanie do niej kwoty dodatku stażowego. Po przeliczeniu jej wysokość wyniosła 3.119,38 zł, tj.: [(570 zł - 78,15 zł) x 10 m-cy + (640 zł - 87,74 zł) x 2 m-ce] : 12 m-cy = 501,92 zł; 2.617,46 zł + 501,92 zł = 3.119,38 zł. Tak ustalona podstawa została zwaloryzowana wskaźnikiem 108,1% i wyniosła 3.372,05 zł (3.119,38 zł x 108,1%).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Inne zasiłki i świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.