rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017

Nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy Z-15A i Z-15B

Osoba ubiegająca się o zasiłek opiekuńczy każdorazowo wypełnia wniosek o wypłatę tego zasiłku. Dotychczas obowiązywał w tym zakresie druk wniosku ZUS Z-15, który był składany zarówno, gdy konieczność opieki sprawowanej przez ubezpieczonego dotyczyła dziecka, jak i innego chorego członka rodziny. Obecnie ZUS przygotował nowe wzory wniosków, rozdzielając informacje przekazywane płatnikowi w zakresie ustalania prawa do zasiłku opiekuńczego zawarte w poprzednio obowiązującym druku na dwa odrębne, tj. Z-15A i Z-15B. Mają one zastosowanie w okolicznościach przedstawionych w tabeli na następnej stronie.

Wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad
dzieckiem - druk Z-15A chorym członkiem rodziny - druk Z-15B
- wypełnia rodzic ubiegający się o wypłatę zasiłku z powodu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat lub nad chorym dzieckiem, zarówno w wieku do 14 lat, jak i w wieku powyżej 14 lat
za dzieci uważa się dzieci własne, małżonka, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie
- wypełnia rodzic lub członek rodziny ubiegający się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania osobistej opieki nad nowo narodzonym dzieckiem w przypadkach określonych w ustawie zasiłkowej (np. gdy ubezpieczona matka dziecka pozostała w szpitalu)
wypełnia osoba ubiegająca się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki na chorym członkiem rodziny, innym niż dziecko, czyli:
- rodzicem dziecka,
- małżonkiem,
- rodzicami (ojczymem i macochą lub rodzicami adopcyjnymi),
- teściami,
- dziadkami,
- wnukami,
- rodzeństwem,
- jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki

Zwracamy uwagę! Przepis art. 32 ust. 2 ustawy zasiłkowej zalicza dzieci w wieku powyżej 14 lat do członków rodziny, nad którymi sprawowanie opieki uprawnia do wypłaty zasiłku. Wydawałoby się, że ubezpieczony ubiegający się o zasiłek opiekuńczy za czas sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem, które ukończyło 14 lat, powinien złożyć wniosek na formularzu Z-15B, jednak według informacji zawartych w nowych drukach sporządza on wniosek Z-15A.

Poprzednio obowiązujący druk ZUS Z-15 zawierał krótkie pouczenie o okolicznościach uprawniających do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy. Nowe druki Z-15A i Z-15B mają natomiast dołączoną jedną wspólną szczegółową informację, w której omówiono m.in.:

  • przypadki uzasadniające wypłatę zasiłku opiekuńczego,
     
  • limity wypłaty zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym w zależności od osoby, nad którą jest sprawowana opieka,
     
  • dowody, jakie należy przedłożyć w celu ubiegania się o wypłatę zasiłku w poszczególnych sytuacjach

oraz wymieniono członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku.

Aktywne druki i formularze Nowe wzory wniosków Z-15A i Z-15B dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl

Sygnalizujemy, że w informacji ZUS występują pewne nieścisłości. Przykładowo w części III "Prawo do zasiłku opiekuńczego - podstawowe zasady" wskazano, że zasiłek opiekuńczy nie jest wypłacany za okres, za który zaświadczenie lekarskie straciło ważność wskutek kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich. Kontrola ta odbywa się w trybie określonym w art. 59 ustawy zasiłkowej i nie podlegają jej zaświadczenia lekarskie wystawione z tytułu konieczności sprawowania opieki. W myśl powołanego przepisu, kontroli przeprowadzanej przez lekarzy orzeczników ZUS podlega prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich z tego tytułu. Osoba, która otrzymała zwolnienie lekarskie z tytułu sprawowania opieki nie zostanie więc wezwana do stawienia się do lekarza orzecznika ZUS w celu skontrolowania prawidłowości wystawienia tego zwolnienia.

Jeśli zasiłek opiekuńczy jest wypłacany przez ZUS, do dokumentacji służącej do jego wypłaty należy dołączyć zaświadczenie płatnika składek wystawione odpowiednio na druku ZUZ Z-3 - dla pracownika, ZUS Z-3a - dla ubezpieczonego z innego tytułu, np. zleceniobiorcy, ZUS Z-3b - dla ubezpieczonego z tytułu prowadzonej działalności lub współpracy przy jej prowadzeniu.

Pracodawca będący płatnikiem zasiłków, jak i ZUS, rozpatrzą prawo do zasiłku także gdy ubezpieczony złoży wniosek o jego wypłatę na "starym" formularzu ZUS Z-15.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Inne zasiłki i świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60