rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017

Składniki wynagrodzenia przyjmowane do ustalenia odprawy emerytalnej

Pracownik zatrudniony na pełny etat z dniem 1 września br. odchodzi na emeryturę. Przysługuje mu jednomiesięczna odprawa emerytalna z Kodeksu pracy. Na jego wynagrodzenie składa się stałe miesięczne wynagrodzenie, stała miesięczna premia oraz premia roczna, która wypłacana jest w grudniu każdego roku. Czy premię z grudnia 2016 r. należy uwzględnić przy wyliczeniu tej odprawy?

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (art. 921 § 1 K.p.). Pracownik, który już wcześniej otrzymał taką odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Odprawę emerytalną ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). Ekwiwalent pieniężny za urlop oblicza się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Stosując przepisy wymienionego rozporządzenia ekwiwalent za urlop, a w omawianej sytuacji odprawę emerytalną, ustala się na podstawie wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z pewnymi wyłączeniami, które nie dotyczą przedstawionej sytuacji.

Zatem przy obliczaniu odprawy emerytalnej stałe miesięczne składniki wynagrodzenia należy przyjąć w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy. Składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, należy uwzględnić w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy. Natomiast składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, uwzględnia się w średniej wysokości z tego okresu.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu przy ustalaniu odprawy emerytalnej dla pracownika przechodzącego na emeryturę uwzględnieniu podlegają:

  • stałe miesięczne wynagrodzenie i stała premia miesięczna - w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy,
     
  • premia roczna wypłacona w grudniu 2016 r. - w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej premii.

Istotne jest, że przy ustalaniu odprawy emerytalnej nie wylicza się stawki godzinowej, tylko ustala się wynagrodzenie miesięczne. Do obliczeń nie stosuje się współczynnika urlopowego. Odprawa emerytalna odpowiada bowiem równowartości miesięcznego wynagrodzenia, co powoduje, że nie ma potrzeby obliczania stawki godzinowej wynagrodzenia (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2000 r., sygn. akt III ZP 12/00).

Przykład

Pracownik pełnoetatowy z dniem 1 września 2017 r. będzie przechodził na emeryturę. Otrzymuje on wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.800 zł, stałą premię miesięczną w wysokości 850 zł oraz premię roczną. Premia roczna dla tego pracownika wypłacona w grudniu 2016 r. wyniosła 11.250 zł.

Wysokość odprawy emerytalnej przysługującej pracownikowi przechodzącemu na emeryturę:

(3.800 zł + 850 zł) + (11.250 zł : 12) = 5.587,50 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Inne zasiłki i świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60