rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017

Świadczenie rehabilitacyjne dla pobierającego rentę policyjną

Pracownik pobiera zasiłek chorobowy. Okres zasiłkowy wynoszący 182 dni niedługo się skończy. Czy pracownik ten może złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, pomimo że pobiera policyjną rentę inwalidzką?

TAK. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze lecenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Tak stanowi art. 18 ust. 1 ustawy zasiłkowej.


Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje mimo upływu okresu zasiłkowego ubezpieczonemu wymagającemu dalszej rehabilitacji.


Określając zasady dotyczące prawa do świadczeń chorobowych ustawodawca zastrzegł, że świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do:

 • emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
   
 • zasiłku dla bezrobotnych,
   
 • zasiłku i świadczenia przedemerytalnego,
   
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Tak wynika z art. 18 ust. 7 ustawy zasiłkowej. W komentarzu do ustawy zasiłkowej (dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl) ZUS wyjaśnia, iż zasada ta nie ma zastosowania do osób niezdolnych do pracy uprawnionych do renty wypłacanej na podstawie przepisów prawa cywilnego (np. renty wyrównawczej), a także renty socjalnej. Zarówno zatem z przepisu, jak i wyjaśnień ZUS nie wynika, aby uprawnienia do policyjnej renty inwalidzkiej stanowiły przeszkodę do nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Przy czym, pomimo iż uprawnienia do omawianego świadczenia nie stanowią przesłanki negatywnej pozbawiającej prawa do tej należności, to zakres danych we wniosku o świadczenie rehabilitacyjne obejmuje m.in. informację, czy wnioskodawca wystąpił o ustalenie uprawnień lub ma ustalone prawo do:

 • emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty z tytułu niezdolności do służby, wojskowej renty inwalidzkiej,
   
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
   
 • zagranicznej emerytury, zagranicznej renty z tytułu niezdolności do pracy,

z podaniem organu rentowego i daty wystąpienia z wnioskiem lub daty, od której uprawnienia zostały ustalone.

Ubiegając się o świadczenie rehabilitacyjne można wykorzystać druk ZUS Np-7.

Pobieranie policyjnej renty inwalidzkiej jako przesłanka odmowy prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego wyłączone jest tylko w tych okolicznościach, które wyczerpująco i wyraźnie określone zostały w art. 18 ust. 7 ustawy zasiłkowej. Nie wymieniono w nim policyjnej renty inwalidzkiej przyznawanej funkcjonariuszom z funduszy publicznych, więc pobieranie tego świadczenia nie uzasadnia odmowy prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2014 r., sygn. akt I UK 368/13

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Inne zasiłki i świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60