rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017

Odprawa emerytalna, gdy termin wypłaty przypada 10. dnia następnego miesiąca

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat. Z końcem marca 2017 r. rozwiązuje umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Otrzymuje on tylko wynagrodzenie w stawce godzinowej. Wypłata pensji dokonywana jest w zakładzie 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czy do ustalenia wysokości odprawy emerytalnej należy przyjąć wynagrodzenia naliczone za grudzień 2016 r., styczeń i luty 2017 r., czy wypłacone w tych miesiącach?

Do obliczenia odprawy emerytalnej należy przyjąć wynagrodzenia zmienne miesięczne w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy.

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, który spełnił warunki uprawniające do emerytury i którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę. Odprawa ta jest równa wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (art. 921 K.p.). Kodeksową odprawę emerytalną oblicza się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Tak stanowi § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 62, poz. 289 ze zm.).

Natomiast zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.). W myśl § 15 powołanego rozporządzenia, stałe miesięczne składniki wynagrodzenia uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu (tu: odprawy emerytalnej) w wysokości należnej w miesiącu nabycia do niego prawa. Natomiast składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (tu: odprawy emerytalnej), przyjmuje się w średniej wysokości z tego okresu (§ 16 ust. 1 tego rozporządzenia).

W omawianej sytuacji pracownik otrzymuje wynagrodzenie godzinowe. Ma ono charakter zmiennego miesięcznego składnika wynagrodzenia. W podstawie odprawy emerytalnej taki składnik wynagrodzenia należy uwzględnić w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do tej odprawy. Oznacza to, że niezależnie od tego, za jaki okres przysługiwały składniki zmienne miesięczne, przyjmuje się je w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy przed nabyciem prawa do odprawy.

W przypadku wypłaty wynagrodzenia 10. dnia następnego miesiąca, do podstawy odprawy emerytalnej należy przyjąć wynagrodzenie zmienne miesięczne wypłacone za inne miesiące niż wtedy, gdy termin wypłaty przypada na koniec danego miesiąca. W zakładzie, w którym wypłata wynagrodzenia dokonywana jest 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, pracownikowi, który w dniu 31 marca 2017 r. nabędzie prawo do odprawy emerytalnej, do ustalenia jej podstawy należy przyjąć wynagrodzenie zmienne miesięczne wypłacone w grudniu 2016 r. oraz w styczniu i lutym 2017 r. Jest ono przy tym należne odpowiednio za listopad i grudzień 2016 r. oraz za styczeń 2017 r.

Przykład

Pracownik pełnoetatowy z dniem 31 marca 2017 r. przechodzi na emeryturę. Otrzymuje tylko wynagrodzenie godzinowe w wysokości 21 zł, płatne 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie to wyniosło: w grudniu 2016 r. (należne za listopad 2016 r.) - 3.360 zł (160 godz. × 21 zł), w styczniu 2017 r. (należne za grudzień 2016 r.) - 3.528 zł (168 godz. × 21 zł) oraz w lutym 2017 r. (należne za styczeń 2017 r.) - 3.528 zł (168 godz. × 21 zł).

Odprawa emerytalna pracownika w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia wyniesie 3.472 zł, zgodnie z wyliczeniem:

(3.360 zł + 3.528 zł + 3.528 zł) : 3 = 3.472 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Inne zasiłki i świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60