rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017

Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, którego początek przypada w I kwartale 2017 r.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest on nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Należność ta, jako jedna spośród świadczeń chorobowych, przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. O okolicznościach stanowiących podstawę przyznania świadczenia w I instancji orzeka lekarz orzecznik ZUS, natomiast w II - komisja lekarska tego organu.

O wysokości świadczenia rehabilitacyjnego zasadniczo decyduje podstawa wymiaru wcześniej wypłacanego zasiłku chorobowego, z jednym tylko zastrzeżeniem. Ustawodawca wskazał, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym w kwartale, na który przypada pierwszy dzień okresu przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego. Waloryzacji takiej nie dokonuje się, jeżeli wskaźnik waloryzacji jest niższy lub równy 100%.

Tak więc jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w I kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w III kwartale w stosunku do I kwartału ubiegłego roku kalendarzowego. Wynika to z art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Obliczony w myśl tej zasady wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2017 r. nie przekracza 100% i wynosi 97%. Stanowi o tym obwieszczenie Prezesa ZUS wydane w tej sprawie (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1132).


Podstawa świadczenia rehabilitacyjnego, którego początek przypada w I kwartale 2017 r., nie podlega waloryzacji.


Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, które zostało/zostanie przyznane na niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy okres, którego pierwszy dzień przypada/będzie przypadał od 1 stycznia do 31 marca 2017 r., nie podlega waloryzacji.

Przypominam, że świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy. Za pozostały przysługujący okres świadczenie wynosi 75% tej podstawy. Jeżeli jednak niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży albo gdy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, wówczas świadczenie rehabilitacyjne wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Podstawą do podjęcia wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego jest decyzja ZUS ustalająca prawo do tej należności.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Inne zasiłki i świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60