rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 9.07.2018

Niepełnosprawność dziecka a prawo do zasiłku opiekuńczego

Gdy osoba aktywna zawodowo, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniu chorobowemu, musi przerwać pracę, aby zaopiekować się dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, może liczyć na wypłatę zasiłku opiekuńczego. Ustawodawca określił jednak limit dni tego świadczenia, obowiązujący w danym roku kalendarzowym. Liczba dni należnego zasiłku uzależniona jest m.in. od wieku dziecka, a od niedawna i od jego ewentualnej niepełnosprawności.

Z dniem 6 czerwca 2018 r. poszerzono katalog okoliczności uzasadniających przyznanie prawa do zasiłku opiekuńczego oraz wprowadzono nowy wymiar tego świadczenia. Stało się tak za sprawą ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1076). Znowelizowała ona m.in. ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

Prawo do zasiłku

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
   
  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, albo choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
    
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
    
  • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
    
 • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
   
 • innym chorym członkiem rodziny,

a od 6 czerwca 2018 r. także

 • chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, zwanym dzieckiem niepełnosprawnym do ukończenia 18 lat,
   
 • dzieckiem niepełnosprawnym do ukończenia 18 lat w przypadku:
   
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
    
  • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Stanowi o tym art. 32 ustawy zasiłkowej, w brzmieniu obowiązującym od 6 czerwca 2018 r.

Z ograniczoną liczbą dni

Dla zasiłku opiekuńczego przewidziano limit dni obowiązujący w danym roku kalendarzowym. Wprowadzając nowe okoliczności uprawniające do skorzystania z zasiłku opiekuńczego ustawodawca przewidział nowy wymiar tego świadczenia. Tak jak do tej pory, w przypadku gdy opieka sprawowana jest nad:

 • zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 lub chorym dzieckiem w wieku do lat 14 - limit zasiłku opiekuńczego wynosi 60 dni w roku kalendarzowym,
   
 • innym chorym członkiem rodziny, w tym dzieckiem w wieku powyżej 14. roku życia - zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż przez 14 dni w roku kalendarzowym.

Natomiast w przypadku gdy opieka sprawowana jest nad dzieckiem niepełnoprawnym (zdrowym lub chorym) w wieku do 18 lat limit zasiłku opiekuńczego wynosi 30 dni w roku kalendarzowym.

Łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny można korzystać z zasiłku opiekuńczego przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Przy czym w przypadku, gdy opieka jest sprawowana wyłącznie nad dziećmi niepełnosprawnymi w wieku do ukończenia 18 lat i innymi członkami rodziny, zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie za okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Co istotne, wskazane limity obowiązują niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Konsekwencje wprowadzonych zmian

Dzieci w wieku powyżej 14 lat, traktowane są jako inni członkowie rodziny. Opieka nad nimi do tej pory upoważniała zatem jedynie do 14 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Bez znaczenia tu było czy dziecko jest niepełnosprawne.

Za sprawą wprowadzonych zmian niepełnosprawność dziecka w wieku od 14 do 18 lat uprawnia do 30 dni tego świadczenia, a więc o 16 dni więcej. Świadczenie to (w tym samym wymiarze) należne jest również w przypadku opieki nad zdrowym niepełnosprawnym dzieckiem w wieku od 8 do ukończenia 18 lat, gdy jego opiekun, zajmujący się nim na co dzień, ze wskazanych wcześniej przyczyn nie może zapewnić mu tej opieki.

To, w jakim wymiarze przysługuje świadczenie z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, uzależnione jest zatem od tego, w której grupie wiekowej to dziecko się znajduje (patrz tabela). Przekroczenie przez dziecko odpowiednio 8 lub 14, a następnie 18 lat, zmniejsza wymiar tego świadczenia, odpowiednio z 60 do 30, a później 14 dni w roku kalendarzowym.

Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
Dziecko niepełnosprawne w wieku Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad Limit dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym
do ukończenia
8. roku życia
zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej 60 dni
chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14. roku życia
między
8. a 14. rokiem
życia
zdrowym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do ukończenia 18 lat w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 2b ustawy zasiłkowej 30 dni
między
14. a 18. rokiem
życia
chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do ukończenia 18 lat
powyżej
18. roku życia
innym chorym członkiem rodziny 14 dni

Definicja dziecka i innego członka rodziny dla celów uprawnień do zasiłku opiekuńczego

» Za dzieci uważa się dzieci:

- własne ubezpieczonego lub jego małżonka,
- przysposobione, a także
- przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

» Za członków rodziny uznaje się:

- małżonka,
- rodziców,
- rodzica dziecka,
- ojczyma,
- macochę,
- teściów,
- dziadków,
- wnuki,
- rodzeństwo oraz
- dzieci w wieku powyżej 14 lat,

jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.)

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Inne zasiłki i świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.