rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 19 (1269) z dnia 7.03.2016

Wypłata odprawy rentowej po rozwiązaniu umowy

W 2014 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę na podstawie art. 53 K.p. (po długotrwałej chorobie). Obecnie otrzymał on rentę i zwrócił się do pracodawcy o wypłatę odprawy rentowej. Na ostatniej liście płac naliczony jest tylko ekwiwalent za urlop. Jak ustalić wysokość odprawy?

Podstawę odprawy rentowej należy ustalić na podstawie stałego miesięcznego wynagrodzenia wskazanego w umowie o pracę, a jeżeli pracownik otrzymywał składniki zmienne, to należy je uwzględnić sprzed chorobowej niezdolności do pracy.

W celu obliczenia odprawy rentowej stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia... (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop (tutaj odprawy) składniki przysługujące w stałej stawce miesięcznej przyjmuje się w wysokości należnej w miesiącu nabycia do niego prawa. Natomiast składniki zmienne przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, przyjmuje się w średniej wysokości z tego okresu.

Jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc nabycia prawa do odprawy, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne miesięczne, uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie. Powołany przepis odnosi się do sytuacji, gdy zmienne składniki miesięczne nie przysługiwały pracownikowi ze względu np. na chorobę.

W omawianym przypadku, gdy pracownik otrzymywał składniki zmienne, to należy je uwzględnić w podstawie odprawy rentowej z okresu 3 miesięcy przypadających bezpośrednio przed chorobą.

Przykład

Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę w grudniu 2014 r. na mocy art. 53 K.p. po długiej chorobie, trwającej od 1 marca 2014 r. W lutym 2016 r. przyznano mu prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Pracodawca wypłaca mu odprawę rentową.

Pracownikowi w okresie zatrudnienia przysługiwało stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.350 zł oraz zmienna premia miesięczna do 20% wynagrodzenia zasadniczego. W okresie 3 miesięcy przed chorobą, czyli w grudniu 2013 r. oraz w styczniu i lutym 2014 r. pracownik otrzymał premie w łącznej wysokości 1.840 zł.

Wysokość odprawy rentowej: 3.350 zł + (1.840 zł : 3) = 3.963,33 zł.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Inne zasiłki i świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60