rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018

Opieka pracownika nad chorym dzieckiem, w tym w czasie choroby niepracującej matki

1) Czy pracownik-ojciec 3-miesięcznego dziecka może otrzymać zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje opiekę w czasie choroby tego dziecka? Nadmieniamy, że matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim.

Tak. Co do zasady, zgodnie z art. 34 ustawy zasiłkowej, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy poza pracownikiem ubiegającym się o jego wypłatę są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym mogący zapewnić opiekę dziecku. Za domownika, w rozumieniu przepisów ustawy zasiłkowej, nie uważa się m.in. osoby całkowicie niezdolnej do pracy lub chorej.

Sprawowanie osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat uprawnia rodziców do zasiłku opiekuńczego, nawet gdy w gospodarstwie domowym pozostają inni członkowie rodziny mogący zapewnić tę opiekę. Matkę dziecka korzystającą z urlopu macierzyńskiego także należałoby traktować jako domownika mogącego zapewnić opiekę choremu dziecku. Ponieważ jednak powołanego wyżej przepisu nie stosuje się w razie sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat, pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy, pomimo iż matka mogłaby tę opiekę zapewnić.

Pracownik ma możliwość ubiegania się o wypłatę zasiłku opiekuńczego również nad zdrowym dzieckiem, gdy stale opiekująca się nim matka nie może sprawować tej opieki z powodu swojej choroby (lub pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne). Wówczas jednak powinien udokumentować okres niemożności zapewnienia opieki dziecku przez matkę, przedkładając pracodawcy, oprócz oświadczenia Z-15A, również zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku zawierające:

  • imię i nazwisko żony (matki dziecka) stale opiekującej się dzieckiem,
     
  • okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem przez ojca,
     
  • imię i nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka oraz
     
  • pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie.


2) Pracownik przedłożył zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 5 lat. Oświadczył jednocześnie, że jego żona jest osobą niepracującą, ale nie może sprawować opieki nad dzieckiem z uwagi na własną chorobę. Czy takie oświadczenie wystarczy do wypłaty zasiłku opiekuńczego?

Tak. Zasiłek opiekuńczy wypłaca się m.in. z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 14 lat (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej), o ile poza pracownikiem wnioskującym o jego wypłatę nie ma innych domowników mogących zapewnić opiekę dziecku.

Jak już wyjaśniliśmy w odpowiedzi na poprzednie pytanie, za członka rodziny mogącego zapewnić opiekę nie uważa się osoby chorej. Na tę okoliczność wystarczy przedłożenie oświadczenia.

Zwolnienia lekarskie z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem podlegają również kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. W przypadku osób pobierających zasiłek opiekuńczy sprawdza się, czy poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Inne zasiłki i świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60