rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 42 (2125) z dnia 23.05.2024

Zmiana regulaminu wynagradzania a podstawa wymiaru zasiłku

Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikowi istotne znaczenie mają zapisy w regulaminie wynagradzania dotyczące poszczególnych składników wynagrodzenia. Zdarza się jednak, że regulamin ten ulega zmianie, której konsekwencją jest przeliczenie ustalonej wcześniej podstawy, nawet w trakcie okresu należnego świadczenia.

Podstawa zasiłku

Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikowi brane jest pod uwagę wynagrodzenie:

 • wypłacone mu za okres 12 lub - przy krótszym okresie zatrudnienia - pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia poprzedzających powstanie niezdolności do pracy/prawa do świadczenia,
 • rozumiane jako przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

Jedynie w razie powstania niezdolności do pracy/prawa do świadczenia przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

Kwestię tę regulują art. 36 ust. 1 i ust. 2, art. 37 i art. 3 pkt 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2780), zwanej ustawą zasiłkową.

Wynagrodzenie z pewnym wyłączeniem

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Uzupełniając to zagadnienie, organ rentowy w swoim komentarzu do ustawy zasiłkowej dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl, precyzuje, iż w razie braku postanowień o zachowywaniu prawa do składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku należy uznać, że składnik wynagrodzenia nie przysługuje za okres pobierania zasiłku i powinien być przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru. Jeżeli jednak, mimo braku odpowiednich postanowień w przepisach płacowych lub umowach o pracę, pracodawca udokumentuje, że składnik wynagrodzenia jest pracownikowi wypłacany za okres pobierania zasiłku, składnika tego nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku.

Ponadto, za sprawą art. 41 ust. 2 i ust. 3 ustawy zasiłkowej, składników wynagrodzenia:

 • przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu, albo
 • których wypłaty zaprzestano na podstawie układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu,

nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego należnego odpowiednio za okres po tym terminie lub po zaprzestaniu jego wypłaty.

Prawidłowe dane

Pracodawca:

 • ustalając podstawę zasiłku dla celów wypłaty wynagrodzenia chorobowego i - gdy posiada uprawnienia płatnika zasiłków - świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego lub
 • wypełniając zaświadczenie płatnika składek, sporządzone na druku Z-3, w celu ustalenia przez ZUS wysokości należnych pracownikowi świadczeń chorobowych z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,

powinien dokładnie przeanalizować, czy dany składnik wynagrodzenia, zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami jego wypłaty, należy:

 • uwzględnić w podstawie i/lub
 • wykazać w druku Z-3,

z ewentualnym uwzględnieniem daty zaprzestania wypłaty danego składnika, skutkującej wyłączeniem go z podstawy wymiaru świadczenia.

Jeżeli pracownikowi przysługuje składnik wynagrodzenia przyznany do określonego terminu, informację na ten temat w zaświadczeniu Z-3 należy podać w pkt 5 sekcji "Informacje o składnikach wynagrodzenia", ze wskazaniem daty, do której składnik ten przysługuje oraz jego kwoty za poszczególne miesiące/okresy, żeby organ rentowy wiedział, od kiedy i w jakiej wysokości wyłączyć ten składnik z podstawy wymiaru zasiłku.

Trzeba jednak pamiętać, iż zgodnie ze stanowiskiem ZUS:

 • w przypadku gdy likwidowany składnik wynagrodzenia zostanie włączony w całości lub w części do innego lub zamieniony na inny składnik wynagrodzenia, zasada wyłączenia go z podstawy wymiaru zasiłku nie ma zastosowania - o tej okoliczności trzeba jednak wspomnieć w zaświadczeniu Z-3, np. poprzez stosowny zapis w pozycji "Uwagi",
 • składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo za okres pobierania zasiłku przysługującego w czasie ubezpieczenia, podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia - tym samym należy je wykazać w zaświadczeniu Z-3.

Zmiana regulaminu

Okolicznością uzasadniającą przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia lub konieczność złożenia korekty zaświadczenia Z-3 może być także zmiana regulaminu wynagradzania, polegająca na zmianie zasad wypłaty danego składnika wynagrodzenia (patrz tabela). W jej efekcie może się bowiem okazać, że:

 • nieuwzględniany wcześniej składnik wynagrodzenia od dnia zmiany zasad jego wypłaty należy doliczyć do podstawy zasiłku,
 • lub odwrotnie - uwzględniany wcześniej składnik wynagrodzenia od dnia zmiany zasad jego wypłaty należy wyłączyć z podstawy zasiłku.
Przykłady wpływu zmiany regulaminu wynagradzania na podstawę wymiaru zasiłku
Zmiana zapisu w regulaminie wynagradzania Wpływ na podstawę wymiaru zasiłku
premia miesięczna zmniejszana wcześniej za okres absencji chorobowej, począwszy od 1 maja 2024 r. jest wypłacana w pełnej wysokości niezależnie od nieobecności w pracy pracownika premię tę, wcześniej uwzględnioną w podstawie wymiaru zasiłku, należy wyłączyć z tej podstawy przy naliczaniu świadczeń należnych za okres przypadający po 30 kwietnia 2024 r.
premia miesięczna, wypłacana wcześniej w pełnej wysokości niezależnie od nieobecności w pracy pracownika, od 1 maja 2024 r. podlega zmniejszeniu za okres absencji pracownika premię tę, wcześniej niebraną pod uwagę przy naliczaniu podstawy wymiaru świadczenia, należy uwzględnić w tej podstawie dla celów obliczenia wysokości świadczeń należnych za okres przypadający po 30 kwietnia 2024 r.
z dniem 1 maja 2024 r. zaprzestano wypłaty premii miesięcznej, zmniejszanej za okres nieobecności w pracy premię tę, uwzględnianą w podstawie wymiaru świadczenia, należy wyłączyć z tej podstawy dla celów naliczenia świadczenia należnego za okres przypadający po 30 kwietnia 2024 r.
jak wyżej, przy czym zlikwidowana premia miesięczna została:
- w całości lub w części włączona do innego składnika wygrodzenia (np. wynagrodzenia zasadniczego),
- zamieniona na inny składnik wynagrodzenia (np. na premię kwartalną, także zmniejszaną za okres nieobecności w pracy)
premia ta nadal (dla celów obliczenia świadczeń należnych za okres po 30 kwietnia 2024 r.) podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczenia
począwszy od 1 maja 2024 r. pracownikom przysługuje premia miesięczna zmniejszana proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności w pracy będzie ona podlegała uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczenia, o ile przy ustalaniu tej podstawy będzie brane pod uwagę wynagrodzenie wypłacone pracownikowi (choćby za jeden miesiąc) za okres po 30 kwietnia 2024 r.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.