rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 1.03.2021

Czasowa rezygnacja z regulaminowych i umownych składników wynagrodzenia

Zakładowe przepisy płacowe mają bezpośredni wpływ na uprawnienia płacowe pracowników. Ich zmiana zazwyczaj pociąga za sobą konieczność zmiany umowy o pracę, zwłaszcza gdy powoduje pogorszenie uprawnień płacowych pracownika. Jednak w określonych sytuacjach pracodawca może przejściowo zrezygnować z wypłaty niektórych świadczeń, bez ingerowania w treść indywidualnych umów o pracę.

Świadczenia regulaminowe w zawieszeniu

Niekorzystna sytuacja finansowa firmy (co jest udziałem wielu przedsiębiorców w okresie epidemii COVID-19) pozwala pracodawcy posiadającemu przepisy zakładowe, m.in. regulamin wynagradzania, na skorzystanie z rozwiązań przewidzianych w art. 91 Kodeksu pracy.

Wskazany przepis umożliwia zawieszenie zakładowych regulacji prawa pracy w drodze porozumienia zawartego z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracowników - jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy. W razie braku organizacji związkowej porozumienie zawiera się z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Porozumienie może obejmować okres maksymalnie 3 lat. Pracodawca jest zobowiązany przekazać je właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Co ważne, zawieszeniu mogą ulec tylko te uprawnienia, które nie są uregulowane przez ustawy i rozporządzenia lub też są ustalone w prawie zakładowym w sposób korzystniejszy niż przewiduje ustawa - wówczas zawieszona może zostać tylko "nadwyżka" uprawnienia.

Zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 91 K.p., zastępuje konieczność wypowiedzenia pracownikom warunków umowy o pracę czy zawarcia porozumienia zmieniającego. Co za tym idzie, nie jest również stosowana szczególna ochrona pracownika przed wypowiedzeniem.

Więcej formalności z układem

Przewidziana w art. 91 K.p. procedura zawieszania świadczeń płacowych wynikających z zakładowych aktów prawa pracy dotyczy regulaminów zakładowych. Nie obejmuje ona natomiast układów zbiorowych pracy. Prawo zakładowe w postaci układu zbiorowego posiada odrębną regulację w zakresie zawieszania świadczeń przewidzianych w tym układzie. Podstawą prawną zawieszenia jest w tym przypadku art. 24127 K.p. Stroną porozumienia o zawieszeniu postanowień układu zbiorowego pracy (zakładowego lub ponadzakładowego), co do zasady, powinna być ta organizacja związkowa, która podpisała układ.

Porozumienie w sprawie zawieszenia układu musi być zgłoszone do rejestru, odpowiednio: zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Porozumienie wchodzi w życie najwcześniej z dniem rejestracji. Informację o zawieszeniu stosowania układu ponadzakładowego należy przekazać stronom, które go zawarły. Ponieważ organ rejestrowy ma wyznaczony określony termin na dokonanie rejestracji (od miesiąca do trzech), cała procedura zawieszenia świadczeń wynikających z układu jest znacznie dłuższa niż w przypadku zawieszania świadczeń regulaminowych.

Zawieszenie zapisów umowy

Kodeks pracy umożliwia zawieszenie wypłaty niektórych składników wynagrodzenia również takim pracodawcom, którzy nie posiadają przepisów zakładowych. Chodzi tu głównie o firmy, które ze względu na stan zatrudnienia nie tworzą regulaminu pracy i wynagradzania. U takich pracodawców warunki płacowe pracowników wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących, m.in. z Kodeksu pracy oraz z umów o pracę. Zawieszeniu mogą podlegać tylko pozaustawowe świadczenia płacowe, a więc świadczenia wynikające z umowy o pracę, w zakresie, w jakim wykraczają poza ustawowe minimum.

Podstawę prawną zawieszenia stanowi tutaj art. 231a K.p., zgodnie z którym, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę. We wskazanej regulacji chodzi generalnie o firmy, w których z uwagi na stan zatrudnienia nie stosuje się wspomnianych regulaminów, co aktualnie dotyczy pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników (w czasie wejścia w życie art. 231a K.p. - poniżej 20 pracowników).

Stroną do zawarcia porozumienia jest zakładowa organizacja związkowa lub, w razie jej braku, przedstawiciele pracowników. Porozumienie może obejmować maksymalnie 3 lata. Jeżeli przedstawiciele strony pracowniczej zgodzą się na jego zawarcie, nie ma potrzeby dokonywania wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego.

Podobnie jak w przypadku zawieszenia zapisów regulaminowych, wymogiem formalnym jest obowiązek przekazania porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Przykład porozumienia w sprawie zawieszenia postanowień regulaminu wynagradzania
Zakład Usługowy
"Teroplast" Sp. z o.o.
ul. Poprzeczna 2, Poznań
Poznań, dnia 25 lutego 2021 r.

POROZUMIENIE

o zawieszeniu regulaminowej premii miesięcznej

Z uwagi na trudną sytuację finansową Pracodawcy, na podstawie niniejszego porozumienia zawiesza się § 21 regulaminu wynagradzania obowiązującego w Zakładzie Usługowym "Teroplast" Sp. z o.o. w Poznaniu, przyznający prawo do premii miesięcznej. Okres zawieszenia obowiązuje od 1 marca do 31 grudnia 2021 r.

Anna Misioń,
Zygmunt Rec
Przedstawiciele pracowników 
Tomasz Czertakowski
Prezes zarządu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.