rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018

Regulaminy zakładowe można uchylić

Obecnie zatrudniamy poniżej 50 pracowników, ale posiadamy w firmie regulamin pracy i wynagradzania (z czasów, gdy byliśmy zobowiązani je utworzyć). W praktyce oba regulaminy powielają przepisy Kodeksu pracy i nie ma w nich żadnych typowo zakładowych uprawnień. W jaki sposób możemy zrezygnować z tych regulaminów, jeżeli nie ma w nich wskazanego okresu obowiązywania?

Kodeks pracy przewiduje obowiązek tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania przez pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Nie określa natomiast trybu rezygnacji z tych regulaminów, a nawet samej możliwości takiej rezygnacji.

Regulaminy zakładowe zasadniczo mają charakter bezterminowy i obowiązują nawet w przypadku spadku stanu zatrudnienia obligującego danego pracodawcę do ich tworzenia. Nie oznacza to jednak, że wspomniane regulaminy są "nienaruszalne". Dopuszcza się, na zasadzie interpretacji przepisów, możliwość uchylenia przepisów zakładowych przez pracodawcę, który nie jest już zobowiązany do ich posiadania. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu w dniu 20 czerwca 2013 r. Resort pracy uznał w nim, że pracodawca może zrezygnować z regulaminów zakładowych w razie spadku stanu zatrudnienia poniżej poziomu zobowiązującego do ich posiadania - w trybie analogicznym do ich wprowadzenia. Pracodawca, który chce zrezygnować z funkcjonujących w jego firmie regulaminów pracy i wynagradzania, musi w związku z tym:

  • uzgodnić zamiar rezygnacji z regulaminów z zakładową organizacją związkową, jeżeli występuje u danego pracodawcy,
     
  • wprowadzić zapis do dotychczasowych regulaminów, np. w formie aneksu, o ich uchyleniu (rezygnacji z nich),
     
  • podać treść zmiany do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w zakładzie pracy; zapis o rezygnacji wejdzie w życie najwcześniej po upływie dwóch tygodni od jego ogłoszenia.

W przypadku regulaminu wynagradzania - jeżeli przewiduje on uprawnienia płacowe na poziomie wyższym niż ustawowy - rezygnacja z niego pociąga za sobą konieczność zmiany warunków umowy o pracę w zakresie "zabranego" składnika wynagrodzenia. Pracodawca może to uczynić w drodze porozumienia stron (tzw. aneksu do umowy) lub korzystając z wypowiedzenia zmieniającego. W tym ostatnim przypadku nie są stosowane przepisy przewidujące szczególną ochronę pracownika przed takim wypowiedzeniem. Przy czym zmienione warunki umowy o pracę zaczną obowiązywać najwcześniej w dniu wskazanym w porozumieniu o zmianie umowy o pracę lub w dniu następnym po upływie wypowiedzenia zmieniającego.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60