rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019

Zmiana regulaminu wynagradzania a konieczność aneksowania umów o pracę

Chcemy zmienić regulamin wynagradzania, zwiększając wysokość odprawy przysługującej pracownikom przechodzącym na emeryturę lub rentę oraz wprowadzając prawo do premii miesięcznej. Czy będzie wymagało to aneksowania umów o pracę?

Generalnie ustalenie warunków pracy i płacy, w tym ich zmiana, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika (art. 11 K.p.). Zgoda może być jednak wyrażona przez pracownika w sposób dorozumiany, poprzez brak sprzeciwu wobec nowych warunków płacowych (z wyjątkiem zmiany warunków na niekorzyść, które zawsze wymagają aneksu do umowy lub zastosowania wypowiedzenia zmieniającego).

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem opracowania i wprowadzenia regulaminu wynagradzania objęci są pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników, o ile nie funkcjonuje u nich zakładowy ani ponadzakładowy układ zbiorowy pracy. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych jednym ze wspomnianych układów, może ustalić warunki wynagradzania w regulaminie wynagradzania, przy czym pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników musi opracować wspomniany dokument, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z takim wnioskiem.

Przepisy co prawda nie określają zasad wprowadzania zmian w istniejących już regulaminach wynagradzania, ale w praktyce przyjmuje się, że obowiązują tu te same zasady co przy wprowadzaniu nowego regulaminu.

Chcąc zmienić funkcjonujący już regulamin wynagradzania, pytający powinien pamiętać o wynikającym z art. 772 § 4 Kodeksu pracy obowiązku uzgodnienia planowanych zmian z zakładową organizacją związkową - oczywiście, jeżeli takowa u niego działa. W związku z tym, że w tym przypadku zmiany mają polegać na zwiększeniu odprawy emerytalno-rentowej oraz wprowadzeniu premii miesięcznej, a więc będą korzystne dla pracowników, związki zawodowe na pewno nie będą zgłaszać sprzeciwu. Niemniej jednak warto pamiętać, że bez zgody zakładowej organizacji związkowej pracodawca nie może zmienić zapisów znajdujących się w regulaminie wynagradzania.

Jeżeli natomiast w danym zakładzie działa więcej niż jedna organizacja związkowa i organizacje te nie przedstawią wspólnego stanowiska w sprawie planowanych zmian w regulaminie wynagradzania w ciągu 30 dni, decyzję podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. W takim przypadku może on więc dokonać jednostronnie zmiany regulaminu. Zasada ta wynika z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.).

Na mocy art. 772 § 5 K.p., wobec regulaminów wynagradzania zastosowanie mają niektóre z przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy, a konkretnie art. 239 § 3, art. 24112 § 2, art. 24113 oraz art. 24126 § 2 K.p.

Na ich podstawie, pracodawca ma m.in. obowiązek:

 • poinformowania pracowników o zmianach w istniejącym już regulaminie,
   
 • dostarczenia zakładowej organizacji związkowej odpowiedniej liczby egzemplarzy zmienionego regulaminu,
   
 • na żądanie pracownika udostępnić do wglądu tekst regulaminu i wyjaśnić jego treść, a zwłaszcza zakres wprowadzonych zmian.

Z przywołanych przepisów wynika również, że korzystniejsze postanowienia regulaminu wynagradzania (a tak jest w opisanej sytuacji), z dniem wejścia ich w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego nawiązany został stosunek pracy. Z kolei w myśl art. 772 § 6 K.p., regulamin wynagradzania, a tym samym jego nowelizacje, wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u pracodawcy, np. poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, "puszczenie" obiegiem, czy też przekazanie pocztą elektroniczną na konta poszczególnych pracowników.

Przykład

Po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, pracodawca wprowadził zmiany w obowiązującym w firmie regulaminie wynagradzania, polegające na zwiększeniu wysokości przysługującej pracownikom odprawy emerytalno-rentowej - z jednomiesięcznego wynagrodzenia do trzykrotności poborów danej osoby. Pracownikom przyznano też prawo do premii miesięcznej, której wysokość i zasady przyznawania zostały szczegółowo uregulowane we wspomnianym regulaminie. Nowe zasady wynagradzania zaczęły obowiązywać po upływie dwóch tygodni od dnia ich podania do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w zakładzie. Ponieważ pracownicy podjęli wypłatę dokonaną w wysokości zwiększonej o przyznaną premię, pracodawca uznał, że wyrazili w ten sposób zgodę na nowe warunki wynagradzania i odstąpił od przygotowania aneksów do umów o pracę (co może jednak uczynić na zasadzie dobrowolności).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.