rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Czasowe zawieszenie regulaminowych składników płacowych

Regulamin wynagradzania w naszej spółce przewiduje wypłatę nagrody jubileuszowej. Ponieważ sytuacja finansowa spółki uległa ostatnio znacznemu pogorszeniu, chcemy zawiesić na okres 2 lat wypłatę jubileuszówki i dodatku za nadgodziny (określonego w regulaminie w wysokości ustawowej). Czy oprócz zawieszenia tych składników wynagrodzenia będziemy jeszcze musieli dokonać wypowiedzeń zmieniających?

NIE. W sytuacji przedstawionej w pytaniu wypowiedzenia zmieniające nie będą potrzebne, pracodawca nie będzie jednak mógł zawiesić wypłaty dodatków za pracę nadliczbową.

Prawo pracy daje możliwość czasowego zawieszenia przepisów zakładowych, na warunkach określonych w art. 91 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). Można jednak zawiesić tylko takie świadczenia, które wykraczają poza przepisy ustawowe, tj. prawo do nich wynika wyłącznie z regulacji zakładowych. Jeżeli pracodawca zagwarantował w aktach zakładowych świadczenia przewidziane ustawowo (np. dodatek za nadgodziny) w wysokości wyższej niż kodeksowa, wówczas może zawiesić tylko tę nadwyżkę.

Zawieszenie przepisów zakładowych w przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową (w domyśle trudną) pracodawcy następuje na podstawie porozumienia zawartego z zakładową organizacją związkową, na okres maksymalnie 3 lat (patrz ramka). Oceny sytuacji firmy w kontekście art. 91 K.p. dokonuje samodzielnie pracodawca (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2005 r., sygn. akt III PK 91/05). W razie braku organizacji związkowej w zakładzie pracy porozumienie zawiera się z przedstawicielstwem pracowników, wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Zawarcie porozumienia zastępuje konieczność dokonania wypowiedzenia zmieniającego czy zawarcia porozumienia zmieniającego. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu zawieszone składniki wynagrodzenia nie są wypłacane z mocy prawa.

Zmiana warunków zatrudnienia wchodzi w życie w terminie określonym w porozumieniu. O jego zawarciu pracodawca ma obowiązek powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy.

Przykład porozumienia w sprawie zawieszenia postanowień regulaminu wynagradzania
Zakład Chemii Spożywczej 
"Citex"
ul. Poprzeczna 5, Kielce
Kielce, dnia 22 stycznia 2018 r.
Porozumienie w sprawie zawieszenia regulaminu
wynagradzania w zakresie nagrody jubileuszowej
Na podstawie art. 91 K.p. w związku z trudną sytuacją finansową pracodawcy zawiesza się postanowienie regulaminu wynagradzania obowiązującego w Zakładzie Chemii Spożywczej "Citex" przy ul. Poprzecznej 5 w Kielcach, przyznające prawo do nagrody jubileuszowej. Okres zawieszenia obowiązuje od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
Mariola Grudzińska
Tomasz Sępolewski Grzegorz Maniecki
(przedstawiciele pracowników)  (pracodawca)

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60