rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017

Zmiana sposobu ustalania stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej

Pracodawca do 2015 r. wypłacał nagrody jubileuszowe za ogólny staż pracy. Od 2016 r. w wyniku zmiany regulaminu wynagradzania przy ustalaniu uprawnień do nagrody jubileuszowej brany jest pod uwagę tylko staż zakładowy. W regulaminie zapisano, że: "Pracownicy, którzy otrzymali nagrodę jubileuszową na dotychczasowych zasadach z tytułu określonego stażu pracy, nie mogą ponownie otrzymać nagrody jubileuszowej z tego samego tytułu, choćby spełnili warunek stażu pracy na nowych zasadach.". Czy pracownikowi, który w 2012 r. otrzymał nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy należy wypłacić to świadczenie za 35 lat pracy w obecnym stanie prawnym?

Nie. Pracownik nie otrzyma takiej nagrody. Rozstrzyga o tym zapis znowelizowanego regulaminu wynagradzania, który wprost odnosi się do takiej sytuacji. Jak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 22 stycznia 2002 r. (sygn. akt I PKN 820/00, Pr.Pracy 2002/7-8/49): "(...) Gratyfikacja jubileuszowa jest świadczeniem fakultatywnym, o charakterze zakładowym (branżowym, zawodowym). Wobec braku powszechnego wzorca jej regulacji, przepisy płacowe (zakładowe lub branżowe) mogą kształtować do niej prawo w sposób samodzielny i swobodny. Mogą wyłączyć przy ustalaniu okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody niektóre okresy pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą, u którego pracownik nabył do niej prawo; mogą też zezwalać na zaliczenie do zakładowego (branżowego, zawodowego) stażu pracy okresów zatrudnienia u innych pracodawców, jak również okresów innych niż zatrudnienie. (...)". Z kolei w wyroku z 20 maja 2011 r. (sygn. akt II PK 288/10) Sąd ten wyjaśnił, że mogą też: "(...) traktować okresy pracy u innych pracodawców w sposób mniej korzystny dla pracowników niż okresy zatrudnienia w danym zakładzie, a nawet mogą je całkowicie pomijać. (...)".

Ustalone w regulaminie wynagradzania zasady nabywania prawa do nagrody jubileuszowej w trakcie ich obowiązywania, tak jak w okolicznościach wskazanych w pytaniu, mogą zostać zmienione. Przy czym pracodawca przewidując możliwość ponownego nabycia prawa do nagrody za ten sam ustalany według nowych zasad staż, zamieścił w regulaminie odpowiedni zapis, zabezpieczając się przed kolejną wypłatą świadczenia. Co do zasady, przesłanką nabycia prawa do nagrody jubileuszowej jest osiągnięcie przez pracownika wymaganego okresu zatrudnienia w czasie stosowania (obowiązywania) przepisów uprawniających do tego świadczenia. Gdyby zatem nie przepis przejściowy, pracownik miałby roszczenie o wypłatę takiej nagrody po raz drugi.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60