rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017

Obowiązki formalne przy rezygnacji z wypłacania regulaminowej premii miesięcznej

Z uwagi na kłopoty finansowe chcemy zrezygnować z premii miesięcznej wypłacanej w firmie (w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego). Czy w takiej sytuacji wystarczy, że zmienimy regulamin wynagradzania, czy też powinniśmy dodatkowo aneksować umowy o pracę?

Oprócz zmiany samego regulaminu wynagradzania, pracodawca powinien też zmienić pracownikom umowy o pracę - za pomocą porozumienia stron lub poprzez wypowiedzenia zmieniające.

Z pytania wynika, że pracodawca zamierza zrezygnować z wypłacania premii miesięcznej o charakterze roszczeniowym oraz, że w firmie funkcjonuje regulamin wynagradzania, w którym zapisane jest prawo do tej premii.

Pierwszym krokiem będzie więc zmiana wspomnianego regulaminu. W piśmiennictwie przyjmuje się, że w takiej sytuacji pracodawców obowiązują te same zasady co przy wprowadzaniu samego regulaminu. Jeżeli w firmie działa zakładowa organizacja związkowa, planowana zmiana powinna być z nią uzgodniona. Bez takiego uzgodnienia pracodawca nie będzie mógł usunąć z regulaminu zapisów dotyczących premii miesięcznej.

Jeżeli natomiast w firmie nie funkcjonują związki zawodowe, pracodawca samodzielnie może zmodyfikować istniejący już regulamin wynagradzania - nie ma wówczas obowiązku przeprowadzania konsultacji z pracownikami (art. 772 § 4 Kodeksu pracy).

Zmiana wprowadzona w regulaminie wynagradzania zacznie obowiązywać po upływie dwóch tygodni od podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Zastosowanie będzie miał tu bowiem art. 772 § 6 K.p. Informacja taka najczęściej wywieszana jest na tablicy ogłoszeń lub przekazywana pracownikom "obiegiem", z obowiązkiem jej parafowania. O wprowadzonej zmianie załoga może być też poinformowana za pomocą poczty elektronicznej.

Wzór pisma informującego o zmianie regulaminu wynagradzania:

"Geoprojekt" Sp. z o.o. 
ul. Żuławska 48
02-098 Warszawa
Warszawa, 3 kwietnia 2017 r.
I n f o r m a c j a

Na podstawie art. 772 § 6 oraz art. 24112 § 2 pkt 1 w związku z art. 772 § 5 Kodeksu pracy, niniejszym informuję, że w regulaminie wynagradzania wprowadzona została następująca zmiana:

  • usunięty został w całości § 12 regulaminu wprowadzający prawo do premii miesięcznej oraz regulujący zasady jej przyznawania.

Informuję też, że zmiana ta została uzgodniona z zakładową organizacją związkową.

Pozostałe przepisy wspomnianego regulaminu pozostają bez zmian.

Pełna treść regulaminu wynagradzania, uwzględniająca przedstawioną zmianę, dostępna jest w dziale księgowości.

Potwierdzam zapoznanie się z informacją: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prezes Zarządu
Jerzy Kowalczyk

W związku z tym, że zmiana będzie pociągać za sobą negatywne skutki dla pracowników (obniżenie wynagrodzeń), pracodawca będzie musiał też wypowiedzieć pracownikom dotychczasowe warunki umów o pracę. Warto zaznaczyć, że nie będą tu miały zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiadania umów o pracę, np. z uwagi na wiek pracownika (art. 24113 § 2 w związku z art. 772 § 5 K.p.).

Natomiast obowiązywać będą pozostałe zasady regulujące wypowiadanie wynikających z umów o pracę warunków pracy i płacy (wypowiedzenie zmieniające), które wynikają z art. 42 K.p. i odpowiednio z przepisów o wypowiedzeniu całkowitym - w tym dotyczące obowiązku zachowania formy pisemnej takiego wypowiedzenia oraz wymaganych terminów.

Prostszym rozwiązaniem będzie dokonanie zmiany umów o pracę za pomocą porozumienia stron. Zmiana taka może być przeprowadzona nawet z dnia na dzień, ale muszą na nią wyrazić zgodę obie strony stosunku pracy, a więc również pracownik, który ma być nią objęty. Wystarczy wówczas sporządzić aneksy do istniejących już umów.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60