rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 6.02.2017

Obowiązywanie regulaminów po spadku zatrudnienia poniżej 50 pracowników

Od wielu lat posiadamy regulamin pracy i wynagradzania, ponieważ zatrudnialiśmy powyżej 20 pracowników. Na dzień 1 stycznia 2017 r. nasz stan zatrudnienia wynosił 45 pracowników. Czy to oznacza, że dotychczasowe regulaminy straciły moc?

NIE. Kodeks pracy wprowadzając obowiązek tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania (od 1 stycznia 2017 r. dotyczy on pracodawcy nieobjętego układem zbiorowym pracy i zatrudniającego co najmniej 50 pracowników) nie unormował możliwości i trybu rezygnacji z tych regulaminów. Brak odpowiednich przepisów w tym zakresie pozwala na przyjęcie, że wspomniane regulaminy generalnie mają charakter bezterminowy. Żaden przepis Kodeksu pracy nie przewiduje utraty mocy obowiązującej regulaminów z powodu tego, że stan zatrudnienia w danym zakładzie spadł poniżej poziomu obligującego do ich tworzenia. Niemniej faktem jest, że wymóg posiadania tych aktów prawa zakładowego uzależniony jest od określonego stanu zatrudnienia. W związku z tym już w latach ubiegłych pojawiały się pytania, czy pracodawca, który nie jest zobowiązany do tworzenia regulaminów ze względu na spadek zatrudnienia, może zrezygnować z dotychczas obowiązujących.

W zakresie tej wątpliwości wypowiedziało się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w opinii udostępnionej naszemu Wydawnictwu w dniu 20 czerwca 2013 r. Przychyliło się w niej do możliwości rezygnacji z regulaminu pracy i wynagradzania w trybie analogicznym do ich wprowadzania. Opinię tę podzieliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zajęło się analogicznym problemem w kontekście zmiany przepisów od 1 stycznia 2017 r. (patrz ramka).

"(…) wejście w życie (…) zmian w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2017 r. nie spowodowało, że regulaminy wynagradzania i regulaminy pracy obowiązujące u pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników, utraciły swoją moc prawną. Nie jest również konieczna rezygnacja pracodawców z tych regulaminów.

Natomiast pracodawcy mogą zrezygnować z tych regulaminów na takich samych zasadach jak dotychczas było to możliwe w przypadku, gdy pracodawca wskutek spadku zatrudnienia w swoim zakładzie pracy nie zatrudniał już co najmniej 20 pracowników. Przepisy Kodeksu pracy nie regulują kwestii rezygnacji z regulaminu wynagradzania ani regulaminu pracy. W związku z tym przyjmuje się, że regulaminy te mogą być uchylone w takim samym trybie, w jakim są one wprowadzane w zakładzie pracy. (…)".

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, udostępnione naszemu Wydawnictwu w dniu 13 stycznia 2017 r.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60