rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016

Bez wynagrodzenia przestojowego i minimalnej pensji

Jesteśmy firmą budowlaną, w której prace zależą w dużym stopniu od warunków atmosferycznych. W regulaminie wynagradzania nie przewidujemy wynagrodzenia przestojowego za przerwy w pracy z powodu pogody. Czy w przypadku, gdy z powodu takich przerw pracownicy nie uzyskają w danym miesiącu wynagrodzenia minimalnego, powinniśmy im wypłacać wyrównanie?

Moim zdaniem nie. Generalnie pracownikowi z tytułu niezawinionego przez niego przestoju przysługuje wynagrodzenie, zwane przestojowym, które nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne (art. 81 § 1 i 2 K.p.). Jednak taką gwarancją nie są objęci pracownicy zatrudnieni przy pracach uzależnionych od warunków atmosferycznych, które spowodowały wystąpienie przestoju. W sytuacjach takiego "atmosferycznego" przestoju wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy przysługuje tylko wtedy, gdy przepisy prawa pracy (m.in. regulaminy zakładowe, układ zbiorowy pracy) lub umowa o pracę tak stanowią.

Rozpatrując problem przedstawiony w pytaniu należy mieć na uwadze, że zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 80 K.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za niewykonywanie pracy tylko wtedy, gdy przepis tak stanowi. W omawianej sprawie w czasie przestoju z powodu warunków pogodowych pracownicy nie wykonują pracy, a przepisy prawa (tu zakładowego) nie przewidują wynagrodzenia za ten czas. Wprawdzie pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy powinien mieć zagwarantowane wynagrodzenie na poziomie minimalnym, jednak jest to zasadniczo wynagrodzenie za wykonywanie pracy. Wystąpienie niepłatnego przestoju w pracy nie jest też jedną z przesłanek wyrównania pensji do poziomu minimalnego (patrz art. 7 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.). Dlatego uważam, że brak jest podstaw do dokonania wspomnianego wyrównania.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60