rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016

Wpływ przepisów płacowych na uwzględnianie premii w podstawie wymiaru zasiłków

Wypłacamy pracownikom premie uznaniowe, które zgodnie z regulaminem wynagradzania nie są pomniejszane za dni absencji chorobowej. W każdym miesiącu sporządzana jest informacja o procentowej wysokości przyznanej premii. Indywidualna kwota premii jest obliczana, zgodnie z zapisem regulaminu, od wynagrodzenia uzyskanego za dni przepracowane. Jeśli pracownik choruje przez cały miesiąc, to nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę ani premii. Czy prawidłowo nie przyjmujemy premii do podstawy wymiaru zasiłków?

Nie. Premię, o której mowa w pytaniu, należy wliczać do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (także wynagrodzenia za czas choroby) nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku. Tak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372), dalej: ustawy zasiłkowej.


WAŻNE: Żeby określić, czy premia powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, nie należy kierować się jej nazwą (tu uznaniowa), ale dokonać analizy zapisów zamieszczonych w przepisach płacowych, regulujących zasady jej wypłaty.


Premia nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wówczas, gdy są spełnione dwa warunki, tj.:

  • w przepisach płacowych zamieszczono zapis o zachowywaniu przez pracownika prawa do premii w okresach absencji chorobowej,
     
  • premia jest wypłacana za dni choroby (pracownik otrzymuje premię nawet, gdy nie przepracował ani jednego dnia).

W opisanym przypadku przepisy płacowe obowiązujące u pracodawcy zawierają sprzeczne regulacje w części dotyczącej premii uznaniowej. Wynika z nich, że premia nie jest zmniejszana za okresy absencji chorobowej, natomiast zasady jej naliczania nakazują proporcjonalne zmniejszenie premii za te okresy. Premia jest bowiem ustalana od faktycznego wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika. Konsekwencją tego jest wypłata niższej premii, jeśli niezdolność do pracy trwała przez część miesiąca, lub brakiem premii, jeśli pracownik chorował przez cały miesiąc.

Biorąc pod uwagę obowiązujący u pracodawcy regulamin wynagradzania należy stwierdzić, że premia podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków. Ponieważ jest ona proporcjonalnie pomniejszana za okresy absencji chorobowej, skutkuje to wliczeniem jej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po uzupełnieniu.

Jeśli dotychczas pracodawca nie wliczał premii do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, to zaniżał tym samym ich wysokość. Obecnie powinien więc "z urzędu" przeliczyć podstawy wymiaru wypłaconych już świadczeń poprzez uwzględnienie w nich premii i dokonać wyrównania ich wysokości.

Wskazane jest, aby pracodawca doprecyzował regulamin wynagradzania w taki sposób, aby nie zawierał sprzecznych regulacji.

Dodajmy, że roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 § 1 K.p.). Również po upływie 3 lat przedawnia się roszczenie o wypłatę zasiłku w sytuacji, gdy brak tej wypłaty lub zaniżenie wysokości zasiłku nastąpiło w wyniku błędu pracodawcy (art. 67 ust. 4 ustawy zasiłkowej).

Do kwoty wyrównania zasiłku pracodawca powinien doliczyć odsetki w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o sus. Natomiast odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za czas choroby wypłacane są na wniosek pracownika. Odsetki są finansowane ze środków pracodawcy.

Kalkulatory Kalkulator odsetek ustawowych dostępny
jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60