rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (402) z dnia 10.12.2015

Premia kwartalna jako nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

W lipcu br. podjęliśmy decyzję o przyznawaniu pracownikom premii kwartalnej. W regulaminie premiowania zamieściliśmy zapis o jej procentowym zmniejszaniu za okresy absencji chorobowej. Pierwsza premia została wypłacona za III kwartał 2015 r. Jak wyliczyć część premii, którą należy uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego za kilka dni listopada 2015 r.?

Premię kwartalną należy dodać do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za III kwartał 2015 r.

Składniki wynagrodzenia (np. premie), przysługujące za okresy kwartalne, uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych w wysokości 1/12 części kwot wypłaconych za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 42 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Powyższe stosuje się również w sytuacji, gdy:

  • za niektóre z kwartałów poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownik nie otrzymał premii, bez względu na przyczynę jej nieprzyznania (por. ust. 225 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej, dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl),
     
  • premia kwartalna jest nowym składnikiem wynagrodzenia, wprowadzonym w okresie poprzedzającym miesiąc powstania niezdolności do pracy.
Ważne: Premia kwartalna, będąca nowym składnikiem wynagrodzenia (niewypłacanym za okresy pobierania świadczeń chorobowych), podlega wliczeniu do podstawy wymiaru w proporcji 1/12 części uzyskanej przez pracownika za cztery kwartały poprzedzające niezdolność do pracy.

Dlatego też do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy dodać 1/12 część premii wypłaconej za III kwartał 2015 r.

  Przykład  

Pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje uznaniowe premie kwartalne, których wysokość jest pomniejszana za okresy choroby. W listopadzie 2015 r. był przez 5 dni niezdolny do pracy z powodu choroby, za które zachował prawo do wynagrodzenia chorobowego.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od listopada 2014 r. do października 2015 r. Do tego wynagrodzenia dodano 1/12 część premii wypłaconej za III kwartał 2015 r.


Zwracamy uwagę!
Jeśli pracownik nie był zatrudniony u pracodawcy przez okres czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, to premie za okresy kwartalne powinny być uwzględnione proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia w tych kwartałach, z których składnik za okresy kwartalne podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku (por. ust. 229 komentarza do ustawy zasiłkowej). Zasada ta ma zastosowanie także, gdy pracownik korzystał z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, który rozpoczął się przed okresem, z którego składnik wynagrodzenia jest uwzględniany i zakończył się w trakcie tego okresu.

  Przykład  

Pracownik zatrudniony od 1 czerwca 2015 r. stał się niezdolny do pracy z powodu choroby od 1 do 7 grudnia 2015 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od czerwca do listopada 2015 r. (6 m-cy) oraz 1/4 część premii wypłaconej za III kwartał 2015 r. (tj. proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych zatrudnienia w kwartałach poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy).

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60