rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015

Pozapłacowe świadczenia przekazane pracownikom

Zamierzamy umożliwić wszystkim zainteresowanym pracownikom skorzystanie z programu pozapłacowych świadczeń z zakresu sportu i rekreacji. Zasady przystąpienia do niego zostały określone w regulaminie wynagradzania obowiązującym w naszej firmie. Wynika z niego, że każdy chętny pracownik będzie mógł korzystać z zajęć w wybranych obiektach sportowych po obniżonych cenach. Ponadto koszt uczestnictwa w programie zostanie w części pokryty przez nas i zainteresowanego pracownika. Czy wartość przekazanego pracownikom świadczenia z tego tytułu (w części sfinansowanej przez pracodawcę) będzie zwolniona ze składek ZUS?

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (w konsekwencji też na ubezpieczenie zdrowotne) wyłączone zostały niektóre przychody pracownicze na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106 ze zm.), zwanego rozporządzeniem składkowym. Wśród takich przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 26 tego aktu wskazano korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, które polegają m.in. na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Co istotne, aby wartość świadczeń otrzymywanych przez pracowników (tu: z zakresu sportu i rekreacji) była wyłączona z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych na podstawie omawianego wyżej przepisu, niezbędne jest nie tylko uprawnienie pracowników do ich uzyskania wynikające z odpowiedniego zapisu w przepisach obowiązujących w danym zakładzie pracy, lecz także partycypowanie pracowników w kosztach nabycia tych świadczeń.

Z pytania wynika, iż świadczenie z zakresu sportu i rekreacji przekazane pracownikom zostanie w części sfinansowane przez pracownika. Tak stanowią obowiązujące w firmie przepisy o wynagradzaniu (w omawianym przypadku regulamin wynagradzania). Skoro zatem przesłanki wynikające z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego zostały w tym przypadku spełnione - od wartości przedmiotowego świadczenia przekazanego pracownikom w części sfinansowanej przez pracodawcę nie należy opłacać składek ubezpieczeniowych do ZUS.

Takie też stanowisko zajął Oddział ZUS w Lublinie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2015 r., znak: WPI/200000/43/1010/2015.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60