rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015

Nagroda jubileuszowa w firmie pozabudżetowej - decydują przepisy zakładowe

W regulaminie wynagradzania znajduje się zapis, że pracownikom po przepracowaniu 5 lat w zakładzie przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 100% podstawy wymiaru (za 10 lat ogólnego stażu) i wzrasta ona o 50% po upływie każdego kolejnego 5-letniego okresu. Po upływie 5 lat pracy w zakładzie pracownik ma przepracowane w sumie 37 lat i 7 miesięcy. Czy w dniu upływu 5-letniego zatrudnienia w firmie mam wypłacić nagrodę za 35 lat, a po upływie kolejnych 2 lat i 5 miesięcy nagrodę za 40 lat? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Nadmieniam, że nie jesteśmy zakładem budżetowym, ani organem samorządowym.

Nie mając wglądu w szczegółowe zapisy regulaminu wynagradzania dotyczące zasad wypłacania nagród jubileuszowych nie możemy dać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Nagrody jubileuszowe, popularnie zwane jubileuszówkami, nie są obligatoryjnym składnikiem wynagrodzeń pracowniczych, w związku z czym nie ma ogólnie obowiązującego przepisu nakazującego ich wypłatę oraz regulującego zasady przyznawania tego rodzaju świadczeń. W przypadku jednostek sfery budżetowej temat ten podejmują pragmatyki zawodowe oraz rozporządzenia właściwych ministrów.

Tu jednak mamy do czynienia z pracodawcą spoza sfery budżetowej. Podstawą do przyznania nagród jubileuszowych pracownikom tego rodzaju firm są przepisy wewnątrzzakładowe (układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania) czy też umowy o pracę. W kwestiach w nich nieuregulowanych pracodawcy mogą posiłkować się zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (Mon. Pol. nr 44, poz. 358). Wyraźnie trzeba jednak zaznaczyć, że samo zarządzenie nie jest samodzielną podstawą do przyznania nagrody jubileuszowej. Żeby pracownik mógł ją otrzymać, odpowiednie zapisy muszą znaleźć się w przepisach zakładowych.

Z pytania wynika, że u tego pracodawcy prawo do nagród jubileuszowych zapisane zostało w regulaminie wynagradzania oraz że prawo do pierwszej jubileuszówki pracownik nabywa po przepracowaniu 5 lat w firmie (staż zakładowy). Natomiast przy ustalaniu wysokości nagrody brany jest pod uwagę ogólny staż zawodowy, jakim legitymuje się dany pracownik. Prawo do kolejnej jubileuszówki pracownik nabywa po przepracowaniu następnych 5 lat u wspomnianego pracodawcy. Przy nabywaniu uprawnień istotny jest więc staż zakładowy, a przy obliczaniu wysokości nagrody - staż ogólny.

Powyższe oznaczałoby, że w dniu upływu 5-letniego okresu zatrudnienia u pracodawcy, o którym mowa w pytaniu, pracownik ten powinien otrzymać nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy - mimo posiadania większego stażu ogólnego (37 lat i 7 miesięcy). Prawo do następnej nagrody (za 40 lat) nabędzie po przepracowaniu w zakładzie kolejnych pełnych 5 lat.

Należy jednak zaznaczyć, że wyjaśnienia te oparte są tylko na informacjach podanych w pytaniu. Szczegółowe zapisy regulaminu wynagradzania mogą inaczej regulować ten temat.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Regulaminy wynagradzania:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60