rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018

Wzrost kwoty przeciętnego wynagrodzenia a składki w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniesie 4.765 zł. Tak wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1185). Kwota tego wynagrodzenia zwiększy w 2019 r. niektóre limity obowiązujące w składkach ZUS.

Roczny limit składek emerytalno-rentowych

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wpływa na wysokość rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, co wynika z art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową. Przepis ten stanowi, że roczna podstawa wymiaru tych składek w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Wobec tego w 2019 r. roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe będzie wynosiła 142.950 zł, tj. 4.765 zł × 30 (w 2018 r. - 133.290 zł). To samo ograniczenie przewidziane jest dla podstawy wymiaru składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, na co wskazuje art. 36 ust. 2 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924).

Składki społeczne dla przedsiębiorców

Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne na ogólnych zasadach, do podstawy ich wymiaru deklaruje kwotę, która nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Wynika to z art. 18 ust. 8 ustawy systemowej. Skoro kwota tego wynagrodzenia wynosi 4.765 zł, to taki przedsiębiorca będzie musiał opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS w 2019 r. od kwoty nie niższej niż 2.859 zł, tj. 4.765 zł × 60% (w 2018 r. - 2.665,80 zł).

Niższe składki - zależne od przychodu

Od 1 stycznia 2019 r. niektórzy przedsiębiorcy (wykonujący działalność na mniejszą skalę) będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Wynika to z art. 18c ustawy systemowej obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. Dla takich przedsiębiorców najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie ustalana na dany rok kalendarzowy i będzie równa iloczynowi przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym oraz współczynnika ogłaszanego na dany rok kalendarzowy (w formie komunikatu przez Prezesa ZUS). Jednocześnie tak ustalona najniższa podstawa wymiaru składek społecznych przedsiębiorców spełniających warunki do zastosowania tej ulgi nie będzie mogła m.in. przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy, tj. w 2019 r. kwoty 2.859 zł.

Miesięczny limit podstawy wymiaru składki chorobowej

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych. O ile jednak przy ustalaniu podstawy wymiaru składki chorobowej nie stosuje się rocznego ograniczenia przewidzianego dla podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, to jej wysokość dla osób, które podlegają temu ubezpieczeniu dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Wobec tego, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. będzie wynosiła 4.765 zł, to w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. miesięczny limit podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej wynosić będzie 11.912,50 zł, tj. 4.765 zł × 250% (w 2018 r. wynosi 11.107,50 zł).

Podstawa wymiaru składek osób na wychowawczym

Wzrost kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wpływa też na podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe osób podlegających im w czasie korzystania z urlopu wychowawczego. Podstawę ich wymiaru dla tej grupy ubezpieczonych stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Ustalona w taki sposób podstawa nie może być jednak wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. W takim razie od 1 stycznia 2019 r. maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla osób przebywających na urlopie wychowawczym wyniesie 2.859 zł, tj. 60% z 4.765 zł (w 2018 r. wynosi ona 2.665,80 zł).

Składki pracowników delegowanych

Z podstawy wymiaru składek ZUS pracowników oddelegowanych do pracy za granicę wyłączona jest część wynagrodzenia (w wysokości równowartości diety z tytułu podróży zagranicznej za każdy dzień pobytu), których przychód jest wyższy niż kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednocześnie przepis ten zastrzega, że tak ustalony miesięczny przychód takich pracowników stanowiący podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych, nie może być niższy od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Zatem przychód pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, do których ma zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia, nie będzie mógł być w 2019 r. niższy od kwoty 4.765 zł (w 2018 r. nie niższy od kwoty 4.443 zł).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)

Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949)

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.