rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 73 (801) z dnia 12.09.2011

Zatrudnienie w firmie członka rodziny

Chciałabym zatrudnić męża w mojej firmie na podstawie umowy o dzieło. Za wykonaną pracę otrzymałby jednorazowo wynagrodzenie w kwocie 5.000 zł. Czy od takiej wypłaty powinnam naliczyć i opłacić za niego składki ubezpieczeniowe do ZUS?

NIE. Od wypłaconego mężowi wynagrodzenia za wykonanie dzieła Czytelniczka nie będzie miała obowiązku naliczenia i opłacania za niego żadnych składek ubezpieczeniowych. Samodzielna umowa o dzieło nie skutkuje bowiem w stosunku do jej wykonawcy obowiązkiem jakichkolwiek ubezpieczeń w ZUS.


Niedawno rozpocząłem działalność gospodarczą. W początkowym okresie jej prowadzenia, na podstawie umowy zlecenia, będzie pomagała mi żona. Będzie otrzymywała z tego tytułu miesięczne wynagrodzenie w kwocie 800 zł. Żona ma 24 lata i jest studentką. Czy powinienem zgłosić ją w ZUS do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako zleceniobiorcę, skoro prowadzimy wspólnie gospodarstwo domowe?

NIE. Czytelnik nie powinien zgłaszać żony do ubezpieczeń w ZUS jako zleceniobiorcy, ponieważ jest ona studentką, która nie ma ukończonych 26 lat.

Współmałżonek pozostający z osobą prowadzącą działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujący przy wykonywaniu tej działalności jest traktowany dla celów ubezpieczeniowych jako osoba współpracująca. Wynika tak z art. 8 ust. 2 i 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ma to miejsce wtedy, gdy współmałżonek współpracuje z przedsiębiorcą przy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej bezumownie (bez zawarcia jakiejkolwiek umowy) lub w ramach stosunku pracy.

W omawianej sytuacji żona Czytelnika (jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą) będzie wykonywała pracę na podstawie umowy zlecenia. Tym samym powołane przepisy nie mają do niej zastosowania. Obowiązek ubezpieczeń z tytułu wykonywanego przez nią zlecenia należy ustalić na zasadach określonych dla zleceniobiorców. Generalnie osoba, dla której wykonywane zlecenie stanowi jedyne zatrudnienie, podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu. Obowiązkowe dla zleceniobiorcy jest też ubezpieczenie zdrowotne. Jednak w omawianym przypadku ma zastosowanie art. 6 ust. 4 przywołanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, zleceniobiorcy będący m.in. studentami do ukończenia 26 lat, nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. W konsekwencji nie podlegają też ubezpieczeniu zdrowotnemu.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60