rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018

Składka emerytalna za zatrudnionego pracownika-emeryta

Rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. Z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego pracownik przeszedł na emeryturę. Obecnie ponownie został zatrudniony w naszej firmie. Z jakim kodem tytułu ubezpieczenia mamy go zgłosić do ubezpieczeń w ZUS? Czy posiadane przez pracownika prawo do emerytury zwalnia nas z opłacania za niego składki na ubezpieczenie emerytalne? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1146046)

Pracodawca zatrudniający emeryta ma obowiązek zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Dokonuje tego w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń (tj. od dnia nawiązania stosunku pracy), na formularzu ZUS ZUA - "Zgłoszenie do ubezpieczeń/Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej". Pracodawca zgłasza pracownika do ubezpieczeń w ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 01 10. Informację o posiadanym przez niego ustalonym prawie do emerytury zaznacza w piątym znaku kodu tytułu ubezpieczenia poprzez wpisanie w nim cyfry 1 (osoba, która ma ustalone prawo do emerytury).

Zatem zatrudnienie pracownika posiadającego ustalone prawo do emerytury nie zwalnia pracodawcy z obowiązku opłacania za niego składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe występują zawsze obok siebie. Nie można więc podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom rentowym bez jednoczesnego podlegania w taki sposób ubezpieczeniu emerytalnemu (i odwrotnie).

Posiadanie prawa do emerytury nie zwalnia zatrudnionego pracownika z objęcia go w ZUS ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, co wynika z art. 9 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.). Obowiązkowe jest również dla takiej osoby ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi, które są pracownikami (w tym z ustalonym prawem do emerytury), podlegają też obligatoryjnie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Regulują to art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Wszystkie wymienione ubezpieczenia są dla pracownika-emeryta obowiązkowe, co powoduje, że nie może on z nich zrezygnować. Jest tak bez względu na wymiar czasu pracy czy okres, na jaki została zawarta z nim umowa o pracę oraz to, czy pobiera on świadczenie z polskiego, czy zagranicznego systemu emerytalnego.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60