rozliczanie wynagrodzeń, składki ZUS, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017

Dodatek funkcyjny w rocznej podstawie wymiaru składek

Jeden z dyrektorów zatrudnionych w naszej firmie na etacie na koniec listopada br. przekroczył roczną granicę podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Czy część dodatku funkcyjnego, która została mu wypłacona w tym miesiącu za okres pobierania zasiłku chorobowego (wyłączona z oskładkowania) powinna zostać uwzględniona przy wyliczaniu kwoty tej granicy?

NIE. Części dodatku funkcyjnego, która przysługuje pracownikowi za okres choroby nie wlicza się do rocznej granicy podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.

W przypadku gdy pracownik osiągnął kwotę rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych (w 2017 r. wynosi ona 127.890 zł), od nadwyżki ponad tę kwotę pracodawca zaprzestaje obliczać i przekazywać za niego do ZUS składki na te ubezpieczenia. Nadal jednak rozlicza i opłaca za taką osobę składkę chorobową, wypadkową, zdrowotną oraz ewentualnie na FP i FGŚP. Granica podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych dotyczy tylko tych przychodów, od których obliczane były za ubezpieczonego składki na te ubezpieczenia.

Składkom ZUS nie podlegają m.in. składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania m.in. zasiłku chorobowego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949).

Jeżeli zatem kwota dodatku funkcyjnego należna pracownikowi za okres pobierania zasiłku chorobowego nie podlega składkom, nie uwzględnia się jej w rocznym limicie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.

Przykład

Zakład pracy na podstawie wyliczeń ustalił, iż oskładkowane wynagrodzenie pracownika licząc narastająco od stycznia do października 2017 r. wyniosło 116.920 zł. W listopadzie br. pracownik uzyskał pensję za pracę w kwocie 10.500 zł oraz dodatek funkcyjny w kwocie 670 zł (przy czym za okres choroby w tym miesiącu przysługiwał mu dodatek w kwocie 200 zł, a pozostała jego część, tj. 470 zł była należna za okres pracy). Dla celów wyliczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych pracodawca uwzględnił tej osobie pensję za listopad br. w kwocie 10.500 zł oraz dodatek funkcyjny w kwocie 470 zł, a nie uwzględnił w niej tej części dodatku, która przysługiwała za okres choroby, tj. 200 zł. W listopadzie br. przychód pracownika osiągnął wskazany limit: 116.920 zł + 10.500 zł + 470 zł = 127.890 zł. Zatem od przychodu uzyskanego przez pracownika w grudniu br. płatnik nie naliczy już składek na te ubezpieczenia.

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60